Virtualizace Prahy pomůže i dopravě

Čistá mobilita Aktuálně
13. 6. 2018 Čistou stopou Prahou
naznačení Prahy ve virtuální realitě
Zdroj: Operátor ICT

Minulý týden byl v pražských Dejvicích představen virtuální model Prahy, který umožní předpovídat s předstihem nejrůznější jevy ve městě a jejich dopady. Pomůže magistrátu efektivněji řídit město, záchranným složkám lépe organizovat zásahy a velký význam bude mít i pro zkvalitnění dopravy.

„S pomocí tohoto modelu budeme moci například v Praze efektivněji plánovat urbanistický rozvoj, simulovat dopravní situace při uzavírkách, zobrazovat teplotní mapy města, nebo dokonce proudění emisí,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

DOPADY NA DOPRAVU

Díky modelu bude možné zajistit plynulejší dopravu nejen v případě různých uzavírek a rekonstrukcí, ale podle Vladimíra Maříka, bývalého ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, je velká naděje i na její celkové zrychlení. Další oblastí, která trápí pražské řidiče, je parkování. Pomocí aplikace v mobilu, která bude propojena se systémem, se řidiči například dozvědí, jaká je pravděpodobnost, že na daném parkovišti bude v určitou dobu volné místo. 

OŽIVLÝ MODEL DEJVIC

Představený hmotový model části Prahy 6 představuje první milník projektu Virtualizace Prahy (další modely budou následovat). S pomocí široké datové základny, matematických výpočtů a brýlí pro rozšířenou realitu tento model „oživá“ a je na něm například možné vidět proudění vzduchu v ulicích nebo znečištění ovzduší. K předvídání toho, „co se stane, když“, budou sloužit simulace.

Pro lepší představu si nezapomeňte pustit přiložené video.

O PROJEKTU

Projekt Virtualizace Prahy řídí v rámci koncepce Smart Prague akciová společnost Operátor ICT (jejím zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město). Na projektu se mj. podílejí i akademické instituce jako například Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Ústav informatiky Akademie věd ČR a Fakulta dopravní ČVUT.

KAPKA NA KONEC

Model je ojedinělý v celé Evropě (podobný mají například v Londýně, ovšem ten pracuje s virtuální, nikoli výhodnější rozšířenou realitou)… Svou výjimečností tak navazuje na světově zcela unikátní Langweilův model Prahy.

rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou