Vyrazte do Stromovky, je teď ještě krásnější

Čistá mobilita Aktuálně
14. 11. 2017 Čistou stopou Prahou
pohled na jeden z rybníků
Hezkých zákoutí najdete nyní ve Stromovce více než dříve...

Stromovka jako park sloužící obyvatelům a návštěvníkům hlavního města k pasivnímu i aktivnímu odpočinku či kondičnímu tréninku – zejména běhu – díky završené tříleté rekonstrukci za 71,5 milionů Kč ještě zkrásněl. Stojí za to se tam vypravit!

V Praze není mnoho jiných míst, kde se tak koncentruje „všehochuť“ oblíbených pohybových aktivit, z nichž celou řadu můžete provozovat i v tomto období – počínaje již procházkou, během níž si můžete revitalizovanou centrální část parku prohlédnout asi nejlépe. Nyní to tedy již bude bez rušivých momentů, které práce přinášely.

Jaký byl jejich postup, jak centrální část Stromovky proměnily a jaké jsou ohlasy na proběhlou rekonstrukci? Čtěte dále.

ROK PO ROKU, KROK PO KROKU

2015: Oprava stávajících rybníků

Nejprve se opravovaly stávající tři rybníky a historická Rudolfova štola, která všechny rybníky napájí.

2016: Nové rybníky

Došlo k vybudování dvou nových rybníků o celkové ploše 13 200 m2 na místě nejvíce podmáčených luk a k jejich propojení novými koryty se starými rybníky do jedné soustavy. Nové rybníky byly navrženy s ohledem na Dubový pahorek tak, aby působil jako ostrov, kterým v 17. století skutečně byl. Snadný přístup až k vodě umožňují dvě dřevěná mola, do provozu byl uveden i prám na ostrůvek v menším rybníku. Vytěženo a odvezeno bylo přes 17 700 m3 zeminy a bahna. Dále byla zahájena rehabilitace trávníků na celkové ploše 93 000 m2.

2017: Obnova cest, trávníků a zeleně

Proběhla celková rekonstrukce všech cest o délce 3 900 metrů a změna poškozených asfaltových povrchů na mlatové. Část cest přitom byla nově trasována tak, aby pro chodce logicky propojily nové vodní plochy, mola a tři nová schodiště (usnadňují překonání strmých břehů starého Rudolfova rybníka). Byla dokončena rehabilitace trávníků zahájená v předešlém roce, a to včetně odstranění historicky vzniklých nerovností. Centrální louka, která je sušší než luka poblíž rybníků a snese větší zátěž, bude udržována jako pobytová. Dále bylo dosazeno 163 nových stromů a 140 kusů mokřadních rostlin na břehy a leknínů na hladinu.

Zajímavosti

V průběhu prací bylo repasováno nalezené historické napajedlo pro koně na kašnu, na dětském hřišti obnoveno pítko pro děti a pro celkové oživení vybudována fontána v novém rybníce.

OHLASY

„Stromovka je nejvýznamnějším pražským parkem, a jsem proto ráda, že se nám ji daří neustále rozvíjet. Byly opraveny existující rybníky, ale také jsme vybudovali nové, zrekonstruovali jsme cesty a postavili schodiště. Velká rekonstrukce centrální části ale není jedinou změnou, která se ve Stromovce odehrává. Nevyužitou část výstaviště jsme připojili k parku, čímž jsme ho zvětšili o 23 000 metrů čtverečních, ale hlavně se konečně začalo s dlouhé roky odkládanou rekonstrukcí Šlechtovy restaurace.“

Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová

„Šlo o největší investiční akci ve Stromovce za poslední desítky let a doufám, že nyní bude v centrální části parku Stromovka na dlouhé roky klid, protože žádná podobně veliká akce už nebude potřeba.“

Radní hl. m. Prahy Jana Plamínková

primátorka Krnáčová a radní Plamínková
Dobrou náladu na slavnostním otevření nového sourybničí představitelkám města nepokazilo ani počasí...