Zajímavý vzdělávací projekt zavede žáky do energeticky udržitelných zařízení

Čistá mobilita Aktuálně
12. 9. 2019 Čistou stopou Prahou
foto vodní elektrárny Štěchovice
Žáci se mj. seznámí s vodním dílem Štěchovice včetně přečerpávací elektrárny Štěchovice II. Foto: ČEZ

Již věhlasný učitel národů Jan Amos Komenský propagoval pestřejší skladbu výuky, zajímavý přístup k výkladu a názornost. Přesně v tomto duchu je koncipován pilotní projekt exkurzí do energeticky udržitelných zařízení, které v letošním školním roce obohatí environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu žáků ZŠ od sedmých tříd výše, studentů SŠ a učňů z pražských škol a učilišť.

Vzdělávání s exkurzemi, které jsou v plné výši hrazeny z prostředků hlavního města, tematicky zahrnou elektromobilitu, vodní díla, spalovny odpadů, fotovoltaiku či pasivní domy. Celkem jde o těchto šest oblastí:

graficky provedené oblasti vzdělávání s exkurzemi

Exkurze budou většinou probíhat v Praze a ve Středočeském kraji (nejvzdálenější destinací je Spalovna odpadů v Liberci) a budou trvat od 60 do 90 minut plus cesta.

Více informací včetně toho, jak mohou pražské školy své třídy do programu přihlásit, najdete na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

 

logo exkurzí