Zkusíte navrhnout název dopravní služby?

Čistá mobilita Aktuálně
25. 6. 2021 Čistou stopou Prahou
FOTO VOZÍČKU, ZA NÍM MIKROBUS
ilustrační foto: handicap-transport.cz

Službu mikrobusů na objednání pro osoby s handicapem, které mají trvalý pobyt v Praze, budou od 1. ledna 2022 provozovat noví poskytovatelé. Zároveň se pro tuto službu hledá stručný název, který by byl praktický pro běžné použití. Proč se o tom zmiňujeme? Protože navrhnout ho můžete i vy!

BACKGROUND

Aktuálně provozovaná služba mikrobusů na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze byla hlavním městem přesoutěžena a od příštího roku ji budou poskytovat společnosti Vega Tour  a Lutan.

Zatímco dosud je v rámci této služby provozováno 27 speciálně upravených vozidel, nově to bude 35 vozidel, z toho 25 mikrobusů pro přepravu 3–4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku. Vozidla bude obsluhovat personál speciálně vyškolený pro tuto činnost. 

„O mikrobusy na objednání je velký zájem, proto bylo při výběru nového dopravce naším cílem navýšení počtu vozů, abychom mohli tuto službu nabídnout co nejvíce Pražanům se zdravotním omezením a také zkrátit čekací dobu na objednání. Mikrobusy nám posloužily ale i během pandemie, kdy je mohli využívat senioři starší osmdesáti let při cestě na očkování a zpět, ale také senioři starší sedmdesáti let s pohybovým omezením,“ přiblížil Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Více na stránkách ROPID, jehož dispečink bude nově na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů dohlížet.

JAKÝ MÁ NOVÝ NÁZEV BÝT?

ROPID má zájem používat stručný a bez problémů použitelný název služby místo sice korektního, ale dlouhého a pro běžné použití nepraktického „Doprava na objednání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace“.

Pokud se chcete do namingu služby pro osoby s handicapem bez nároku na jinou odměnu, než je dobrý pocit, pustit (a/nebo o této možnosti říci někomu, koho by vymýšlení názvu mohlo bavit), pak ROPID žádá o „krátký, v běžném hovoru použitelný, snadno zapamatovatelný, lehce vyslovitelný a pokud možno i skloňovatelný“ návrh. Může to být například název rostliny, zvířete či věci s metaforickým významem ke službě nebo tzv. akronym (typ zkratky, která se nečte po jednotlivých písmenech, ale jako jedno slovo, a proto je možné ji i skloňovat, např. ROPID – „Regionální organizátor Pražské integrované dopravy“, BESIP – „Bezpečnost silničního provozu“ apod.), a možností je samozřejmě ještě více. 

Své návrhy zasílejte DO KONCE ČERVENCE na adresu drapal.filip@ropid.cz. Do předmětu uveďte: „návrh názvu služby“.

Prosba na závěr: Vítány jsou návrhy motivované skutečnou snahou pomoci. Nezahlcujte prosím uvedenou e-mailovou adresu nevhodnými nebo grafomanskými návrhy.