Jak předjet kolonu na kole?

Čistá mobilita Aktuálně
26. 7. 2018 Čistou stopou Prahou
CYKLISTA PŘEDJÍŽDÍ POMALU SE SUNOUCÍ KOLONU VELVO PO TRAMVAJOVÝCH KOLEJÍCH
Na kole můžete pomalu se sunoucí auta předjíždět, vlevo však jen mezi jejich souběžnými pruhy... Foto: Václav Kříž

Jízda na kole po městě má své nepopiratelné klady. Šlapáním do pedálů děláte něco pro své zdraví, podporujete udržitelný způsob dopravy po městě a také máte díky své velikosti výhody v některých dopravních situacích – například v kolonách.

Řady stojících nebo pomalu jedoucích aut můžete na kole předjet. Někteří řidiči motorových vozidel to ovšem nevidí rádi, a proto ne vždy prostor pro předjetí cyklistům uvolní. Jak tedy kolony předjíždět bezpečně?

PŘEDJÍŽDĚNÍ JE POVOLENO, ALE OPATRNĚ

Zákon o provozu na pozemních komunikacích říká, že cyklista může předjet vozidla stojící nebo pomalu jedoucí stejným směrem, a to z pravé strany po okraji vozovky nebo po krajnici, pokud je na vozovce dostatek místa. Předjíždět je možné i z levé strany, a to v případě, že je mezi souběžnými pruhy více místa než vpravo.

Předjíždění je zakázáno pouze v situaci, kdy některé z vozidel odbočuje vpravo. Ze znění zákona sice plyne, že cyklista nesmí zprava předjíždět vozidlo již odbočující, ale zvážit předjetí vozidla zprava je třeba vždy, když vozidlo začne dávat znamení o změně směru. Je dobré si uvědomit, že řidič stojící v koloně ne vždy bedlivě sleduje pravé zrcátko a cyklista musí dbát při předjíždění zprava zvýšené opatrnosti. Pokud by během předjížděcího manévru došlo k rozjetí kolony,  hrozila by vzájemná srážka, která by mohla mít pro cyklistu velmi vážné následky. Při předjíždění kolony je proto vždy nutné být obezřetný a pozorně sledovat ostatní vozidla, zda některé z nich nedává znamení o změně směru jízdy, či rovnou neodbočuje bez znamení.

Je vhodné vyvarovat se i rychlého kličkování mezi auty, které může být nebezpečné jak pro vás, tak pro motoristy. Rychlé či dokonce nesignalizované přejíždění mezi pruhy je pro ostatní řidiče zpravidla nepředvídatelné a zejména v situaci, kdy se auta rozjíždějí či jeden pruh stojí a druhý jede, by mohlo skončit vážnou dopravní nehodou.

MENŠÍ BOČNÍ ODSTUP NEVADÍ

Někteří řidiči si myslí, že by cyklisté neměli kolony předjíždět, jelikož tímto manévrem porušují doporučení o dostatečném bočním odstupu. Ten by měl být při předjíždění alespoň 1,5 metru. Zde je však nutné zohlednit, že na kole vozidla předjíždíte v mnohem menší rychlosti – ta by neměla přesáhnout doporučený limit 20 km/h, přičemž vozidla stojí, nebo jedou výrazně pomaleji. Boční odstup tedy nemusí být tak velký, jako když předjíždí automobil jedoucí rychlostí 50 km/h nebo dokonce vyšší jedoucího cyklistu, vyhýbajícího se z pohledu řidiče zanedbatelným překážkám na vozovce. Navíc celý manévr je z větší části v cyklistových rukou. Cyklista tedy může i dobře posoudit, zda se vedle kolony bezpečně vejde, či nikoliv.

KOMIKS - JÍZDA V PRUHU - VLEVO ŠPATNĚ, VPRAVO TAK, JAK TO MÁ BÝT

DO JEDOUCÍ KOLONY JE LEPŠÍ SE ZAŘADIT

Při předjíždění kolony je dále potřeba dobře posoudit rychlost ostatních vozidel a tomu přizpůsobit svůj pohyb. Platí, že předjíždění stojící řady vozidel je snazší než předjetí vozidel pomalu jedoucích. Vůbec nejkritičtější jsou situace, kdy se auta rozjíždí, či kdy naopak zastavují. V takových případech musí cyklista sledovat dění okolo sebe ještě pozorněji.

Kromě toho vždy důkladně zvažte, zda se do daného prostoru skutečně vejdete. Pokud je řada vozidel tvořena autobusy či nákladními vozidly, prostor bude velmi omezený, stejně jako výhled řidičů z těchto rozměrných vozidel – tehdy předjíždějte pouze ve chvíli, kdy vozidla stojí. Jakmile uvidíte, že se kolona bude rozjíždět, zařaďte se do ní, třeba i na šikmo, ale vždy tak, aby o vás řidič vozidla za vámi věděl.

POZOR NA ODBOČOVÁNÍ

Během samotné jízdy bedlivě sledujte, zda kolona není v některých místech přerušena. To totiž může naznačovat, že řidič vozidla pouští protijedoucí auto, které odbočuje z jeho pohledu vlevo, připojuje se z vedlejší či kříží komunikaci a které nemá tušení, že za stojícími auty jede cyklista směřující dopředu. I když by jedoucímu cyklistovy mělo takové vozidlo dát přednost, v okamžiku srážky již jeho řidič nic nenadělá a bezpečnost cyklisty proto v této chvíli závisí zejména na jeho předvídavosti. Současně je dobré předvídat záměry předjížděných vozidel – některá z nich mohou chtít odbočit nebo se přeřadit do jiného pruhu a špatně odhadnou cyklistovu rychlost. Obezřetní buďte především v případech, kdy míjíte boční ulice či vjezdy. Ne všichni řidiči totiž změnu směru jízdy řádně signalizují a náhlým odbočením vám mohou zkomplikovat jízdu.

UŽITÍ PŘEDSUNUTÝCH STOPČAR JE POVINNÉ

Specifickým případem jsou kolony před křižovatkami se světelnou signalizací. Na mnoha z nich jsou vyznačeny takzvané předsunuté stopčáry, o jejichž užívání jsme vám psali v tomto článku. Stopčáry jsou umístěné před křižovatkou v čele jízdního pruhu a cyklisté mají povinnost se do nich zařadit. Řidiči pak mají povinnost jim zařazení umožnit. K některým stopčarám vás dovede cyklopruh či piktogramový koridor, nemusí tomu tak ale být vždy. Pokud se před takovou křižovatkou vytvoří kolona, pokuste se ji objet zprava a zařadit se do vyznačeného prostoru. I zde ale platí pravidla uvedená výše – vždy zohledněte šířku prostoru, který vám ostatní vozidla ponechávají pro průjezd, a raději se nepouštějte do nebezpečných manévrů.

A KDY SE DO PŘEDJÍŽDĚNÍ RADĚJI NEPOUŠTĚT?

Předjíždění byste se měli vyvarovat tehdy, pokud víte, že za křižovatkou jsou zúžené pruhy, ve kterých vás řidiči motorových vozidel budou jen obtížně předjíždět. Hnát se dopředu nemusíte ani ve slabém provozu – pokud je na křižovatce jen pár aut a málo místa na předjetí, je výhodnější postavit se za ně.

Předjíždění kolon zároveň vyžaduje zkušenosti s jízdou v provozu, proto se vždy nejprve ujistěte, zda znáte základní pravidla jízdy po silnici. Psali jsme o nich v našem článku Jak v Praze na kole správně projíždět vozovkou. Nezapomeňte, že základem všeho je jezdit bezpečně, sledovat dění okolo sebe a být ohleduplný k ostatním.