Koloběžka je super, ale je dobré znát pravidla

Kolo Aktuálně
10. 9. 2018 Čistou stopou Prahou
ona a ona - manažeři - ve formálním oblečení jedou do práce na koloběžkách
Koloběžka je zábava a skvělý dopravní prostředek, například i pro jízdy do práce. Foto: Nejkolobezky.cz

Během posledních let se ke zdravým způsobům dopravy přidal nový fenomén, jízda na koloběžce. Kombinuje fyzickou aktivitu, poměrně rychlý přesun z místa na místo, a samotná koloběžka je navíc nenáročná na zaparkování – jde tedy mimo jiné i o velmi vhodný prostředek pro zářijovou výzvu Do práce na kole.

Obliba jízdy na koloběžce stoupá s možností elektropohonu. Jízda je tak téměř bez námahy, problém ale je, jestli v tomto případě již vlastně nejde o moped – obchodníci se tomu pro udržení prodejů zuby nehty brání, ale litera zákona zákona hovoří „poměrně" jasně.

PŘILBA, VĚK A RYCHLOST

Pro jízdu na koloběžce platí tato základní pravidla:

 • Povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Jedinec do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše.
 • V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.
 • V „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/h.
 • Pokud se jedinec do deseti let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po dosažení 10 let.

V rámečku je uvedeno, že dle zákony by měly být elektrokoloběžky považovány za mopedy.

Jen věkovým limitem a výbavou jezdce na koloběžce není zákon naplněn. Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá povinné výbavě. Mnoho koloběžek, zvláště těch, na kterých jezdí mladší děti, nemá například ruční brzdu a brzdí se pouze tlakem na zadní blatník – nášlapnou brzdou. Povinná výbava koloběžek je definovaná ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. KOLOBĚŽKA JE ZAŘAZENA MEZI JÍZDNÍ KOLA!

On a ona středního věku jedou na koloběžce

POVINNÁ VÝBAVA

ŘÍDÍTKA

 • Volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi.
 • Na rukojeti nesmí být ostré hrany – nebezpečí vážného poranění při nárazu na řídítka.

BRZDA PŘEDNÍ A ZADNÍ

 • Účinné na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní).
 • Ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec.

ODRAZKY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

 • Přední odrazka – bílá barva, umístění vpředu pod řídítky. Může být kombinovaná s bílou přední svítilnou nebo blikačkou.
 • Zadní odrazka – červená barva, může být kombinovaná se zadní červenou svítilnou nebo odrazovým materiálem obdobných vlastností. Je možno použít i červené blikačky.

OSVĚTELENÍ KOLOBĚŽKY ZA TMY A SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI

 • Jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, lze použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Pro bezpečné provozování koloběžky je také nezbytný předpoklad, že je technicky způsobilá, tj. bez závad.

DOPRAVNÍ ZNAČKY

Je nutné respektovat veškeré dopravní značky, a to jak svislé, tak i vodorovné, platí to stejně jako pro cyklisty.

PŘÍKLADY SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Příklady dopravních značek platných pro cyklisty i jezdce na koloběžce

Zákaz jízdy na koloběžce stejně jako pro cyklisty platí pochopitelně i mezi značkami „Silnice pro motorová vozidla“ – „Konec silnice pro motorová vozidla“ a „Dálnice“ – „Konec dálnice“:

Značky "Silnice pro motorová vozidla", "Konec silnice pro motorová vozidla", "Dálnice", "Konec dálnice"

PŘÍKLADY VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Příklady dopravních značek platných pro cyklisty i jezdce na koloběžcePříklady dopravních značek platných pro cyklisty i jezdce na koloběžce

Dopravní značky jsou obsahem Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

PŘECHOD PRO CHODCE

Podívejme se nyní na poslední sérii vodorovných dopravních značek. Zatímco v případě přimknutého přejezdu pro cyklisty a sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty „není problém", tak s tím, co vlastně pro cyklisty, a tedy i jezdce na koloběžce znamená „Přechod pro chodce V 7a", je to jinak. Často se zde pletou „dojmy s pojmy", vyjádřené zažitou představou, že cyklista/koloběžec po tomto přechodu nesmí jet, ale musí ze svého kola/koloběžky sestoupit a přes přechod je vést pěšky vedle sebe.

Jak jsme již upozornili v článku Může jet cyklista po přechodu pro chodce?, není to pravda: „Navzdory obecně vžité představě pravidla provozu na pozemních komunikacích jízdu na kole po přechodu pro chodce nezakazují. Stejně tak v nich není stanovena ani povinnost z kola sesednout a přes přechod ho vést. Cyklisté tedy obecně mohou po přechodu přejíždět – výjimku představuje pouze situace, kdy je jízda po přechodu výslovně zakázaná příkazovou značkou Cyklisto, sesedni z kola umístěnou před přechodem." To stejné samozřejmě platí i pro jezdce na koloběžce.

POLICISTA A SEMAFOR

Osoba na koloběžce je považována za řidiče a jako řidiči ji zákon č. 361/2000 Sb. přikazuje respektovat vše, co platí pro řidiče motorových vozidel. Pro jezdce na koloběžce, kteří se pohybují na pozemních komunikacích, tedy platí také pokyny policisty a musí respektovat světelné signalizační zařízení – semafor a znát chování u tohoto zařízení. Platí pro ně signály, které jsou určeny pro cyklisty – dvoubarevná nebo tříbarevná soustava signálů.

JÍZDA V OBCI NA SILNICI S VÍCE PRUHY

Osoba jedoucí na koloběžce používá pouze pravý jízdní pruh, levý jízdní pruh jen výjimečně v případě nutnosti při objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

VEDENÍ KOLOBĚŽKY PŘI CHŮZI

Pokud člověk koloběžku vede, stává se chodcem. Koloběžku může vést po chodníku.

Jde-li po silnici, je povinen jít tak, aby byl v co největším bezpečí před projíždějícími vozidly současně je neohrožoval nebo neomezoval. Oproti chodcům je zde však JEDEN VÝZNAMNÝ ROZDÍL. Zatímco ten, kdo nic nevede, chodí po silnici vlevo (proti směru přijíždějících automobilů), chodec vedoucí kolo nebo koloběžku se na silnici pohybuje po pravé straně vozovky, případně po pravé krajnici. Přitom jde vždy tak, aby měl kolo/koloběžku vlevo od sebe, tzn. směrem do silnice.

rámeček s výběrem situací, které jsou pro koloběžce jedoucí po silnici nebezpečné

PŘEDJÍŽDĚNÍ / OBJÍŽDĚNÍ / VJÍŽDĚNÍ

Pro jezdce na koloběžce stejně jako pro cyklistu platí povinnost dávat znamení o změně směru jízdy, pokud odbočuje, vjíždí na pozemní komunikaci nebo předjíždí. Při objíždění stojícího vozidla z pravé i z levé strany je zapotřebí si všímat, zda řidič nebo spolujezdec neotevírají dveře mohlo by dojít k velmi nebezpečné nehodě, jak jsme o tom psali v článku Postrach pražských cyklistů zvaný dooring (určitě si ho otevřete, jsou tam i tipy, jak se nebezpečí vyhnout).

A pamatujte: Na koloběžce může jet stejně jako na kole jen jedna osoba. A stejně jako na kole také nesmíte za jízdy vést na vodítku psa. Týká se to pozemní komunikace všech typů – viz § 58 (4) zákona č. 361/2000 Sb.

S využitím zdroje Koloběžka, fenomén 21. století / Centrum dopravního výzkumu

 

malý chlapec na koloběžce