Může jet cyklista po přechodu pro chodce?

Čistá mobilita Aktuálně
23. 7. 2018 Čistou stopou Prahou
vlevo přechod pro chodce, vpravo přejezd pro cyklisty, na semaforech v obou případech červená
Ilustrační foto Václav Kříž

Velká část lidí z řad cyklistů i necyklistů je přesvědčena o tom, že jet na kole po přechodu pro chodce je zákonem zakázáno. V případě, kdy vedle něj není vyznačen speciální přejezd pro cyklisty, by měl cyklista podle obecného mínění sesednout z kola a přejít komunikaci po přechodu jako pěší. Je tomu ale opravdu tak?

PO PŘECHODU SE JEZDIT SMÍ, ALE OPATRNĚ

Navzdory obecně vžité představě pravidla provozu na pozemních komunikacích jízdu na kole po přechodu pro chodce nezakazují. Stejně tak v nich není stanovena ani povinnost z kola sesednout a přes přechod ho vést. Cyklisté tedy obecně mohou po přechodu přejíždět – výjimku představuje pouze situace, kdy je jízda po přechodu výslovně zakázaná příkazovou značkou Cyklisto, sesedni z kola umístěnou před přechodem.

CYKLISTA JAKO ŘIDIČ NESMÍ OHROZIT CHODCE

Jedete-li na kole, jste z pohledu zákona považováni za řidiče. Na přechodu pro chodce pro vás tedy platí stejné základní pravidlo jako pro řidiče motorových vozidel: nesmíte svou jízdou ohrozit ani omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá po přechodu přejít.

Toto pravidlo platí nejen v situaci, kdy se společně s ostatními řidiči blížíte k přechodu pro chodce po silnici, chystáte se ho přejet a pokračovat dál v jízdě ve svém jízdním pruhu, ale i v případě, kdy po něm chcete překročit pozemní komunikaci spolu s chodci. Tato situace nastává typicky tam, kde k přechodu po obou jeho stranách vede stezka pro chodce a cyklisty, stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol nebo například pěší zóna s povoleným vjezdem kol. Kromě překonání komunikace může cyklista v takovém případě využít přechod také pro najetí do vozovky.

Cyklista by naopak na přechod neměl najíždět z chodníku. Ten je totiž určen výhradně k pohybu chodců, a jezdci na kole se po něm tedy až na výjimky nesmí pohybovat. Více si o pravidlech jízdy na kole po chodníku můžete přečíst v článku Může jet cyklista po chodníku?

POZOR NA PŘEDNOST V JÍZDĚ

Ačkoliv jako cyklista obecně vzato můžete překonat přechod pro chodce, aniž byste přitom museli sesednout z kola, je nutné si vždy uvědomit jednu důležitou věc: v dané situaci coby řidič nemáte stejnou přednost jako pěší. Z pohledu pravidel při přejíždějí přechodu pro chodce vjíždíte do vozovky z místa mimo pozemní komunikaci, a tak na přechodu bez světelné signalizace musíte dát přednost v jízdě ostatním řidičům.

VŽDY PŘEDEVŠÍM BEZPEČNĚ A OHLEDUPLNĚ

Jízdu na kole po přechodu bez semaforů lze obecně doporučit ve chvíli, kdy je daný úsek vozovky dostatečně přehledný a kdy se k přechodu neblíží žádné jiné vozidlo. Současně je potřeba jet po přechodu velmi opatrně a ohleduplně vůči chodcům – ideální je, když po něm přejíždíte pouze ve chvíli, kdy na něm nejsou žádní pěší nebo pokud je přechod dostatečně široký, a vy jej tak můžete překonat s dostatečným odstupem od ostatních.

SESEDNOUT Z KOLA MŮŽE BÝT I VÝHODA

V místech, kde je hustý silniční provoz, pro vás může být výhodnější z kola sesednout a vést ho po přechodu jako chodec. V té chvíli už totiž nejste řidičem, a tak pro vás platí stejná přednost jako pro pěší.

Takový způsob překonávání přechodu pro chodce je zároveň i bezpečnější. Neriskujete, že budete viníkem dopravní nehody kvůli tomu, že jste nedali přednost jinému řidiči, a vaše chování je pro motoristy lépe předvídatelné. Zároveň se také snižuje riziko případné kolize s chodci.

ANI PŘEJEZD CYKLISTŮM NEDÁVÁ PŘEDNOST V JÍZDĚ

Vedle řady přechodů pro chodce jsou vyznačeny samostatné přejezdy pro cyklisty. Ty jsou vyhrazeny výlučně k pohybu jezdců na kole – chodci by se v nich tedy neměli pohybovat. Současně platí také to, že pokud je ve vozovce přejezd vyznačen, musíte jej jako cyklista využít a nesmíte tedy jet po vedlejším přechodu.

Přejezd pro cyklisty můžete vždy překonat, aniž byste museli sesednout z kola. I zde je ale nutné si uvědomit, že jste řidičem, a na rozdíl od chodců na vedlejším přechodu proto nemáte před auty přednost v jízdě. To přirozeně neplatí na přejezdech se semaforem, kde se stejně jako ostatní účastníci provozu řídíte světelnou signalizací.

komiksová kresba - přechod pro chodce, vedle přejezd pro cyklisty