Může jet cyklista po chodníku?

Kolo Aktuálně
8. 6. 2018 Čistou stopou Prahou
cyklistka jedoucí po chodníku
Ilustrační foto Václav Král

Odpověď na tuhle v principu jednoduchou otázku je věčným bodem sváru mezi pražskou veřejností, ze kterého bohužel cyklisté zpravidla nevycházejí s tou nejlepší vizitkou. Kazí jim ji zejména neukáznění jezdci na kole.

Ti z pohledu chodců projíždějí po chodnících takřka raketovou rychlostí a s nebezpečně malým odstupem, což je pro pěší celkem logicky velmi nepříjemné a ohrožující. Na druhou stranu s podobným nedostatkem ohleduplnosti se sami cyklisté nejednou setkávají na silnicích ze strany motoristů, a tak se někdy nelze tak úplně divit, že raději zvolí jízdu po chodníku, kde se cítí ve větším bezpečí. Obecně však platí jasné pravidlo: cyklista na chodník nepatří.

PRAVIDLO, KTERÉ MÁ SVOU VÝJIMKU

Jezdit na kole po chodníkuje ze zákona obecně zakázáno. Výjimku představují pouze úseky, kde je vjezd na chodník výslovně povolen dodatkovou tabulkou „Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol“. Jedná se zpravidla o místa, kde pro cyklisty nelze vyčlenit dostatečně velký bezpečný prostor ve vozovce a přilehlý chodník je zároveň poměrně málo frekventovaný. V Praze jde například o chodníky nad náplavkou u Rašínova nábřeží, chodník mezi ulicemi K Barrandovu a Zbraslavská a vjezd jízdních kol je povolen i do většiny pěších zón v centrální části Prahy.

Při průjezdu těmito úseky je vždy potřeba pamatovat na to, že povolení vjezdu cyklistů na chodník ještě automaticky neznamená, že se na něm mohou pohybovat stejným způsobem jako po vozovce. I zde stále platí základní pravidlo, že chodník je určen v první řadě k pohybu chodců, které cyklista v žádném případě nesmí ohrozit. A to i za cenu toho, že by musel úplně zastavit nebo sesednout z kola. Cyklista zároveň může jet po chodníku jen úměrně pomalou rychlostí – maximálně 20 km/hod.

A CO DĚTI, TY PŘECE MŮŽOU?!

Mezi veřejností je poměrně silně vžité přesvědčení, že zákaz jízdy po chodníku se netýká dětí mladších 10 let. Není to ale tak docela pravda.

Za touto široce rozšířenou mylnou představou pravděpodobně stojí věta v zákoně o provozu po pozemních komunikacích, která říká: „Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.“ Tato věta nám ovšem říká pouze to, že dítě do 10 let může jet bez dozoru po těch úsecích chodníku, kde je vjezd kol povolen, nikoli že může jezdit po chodníku obecně.

I pro děti tedy podle zákona platí stejné pravidlo jako pro dospělé cyklisty. Jediný rozdíl je v tom, že děti mladší 15 let ještě nemají odpovědnost za přestupky, takže na rozdíl od dospělých nemohou za jízdu po chodníku dostat pokutu.

2 obrázky z komiksu - vlevo jede cyklista po chodníku a způsobuje to problémy, vpravo jede po vozovce a vše je v pořádku

POHYB PO VOZOVCE JE MNOHDY VÝHODNĚJŠÍ

Kromě faktu, že jízdou po chodníku jako cyklista porušujete dopravní předpisy, existuje i několik dalších důvodů, proč se více vyplácí držet se na silnici.

Prvním z nich je přednost v jízdě, která pro cyklistu platí ve stejných situacích jako pro ostatní řidiče. Při křížení vedlejší ulice tak jako cyklista můžete plynule pokračovat v jízdě po hlavní, zatímco při překonávání komunikace po paralelním přechodu pro chodce na kole přednost nemáte. Tu mají na přechodu pouze chodci, což pro cyklistu znamená sesednout z kola a pokračovat na druhou stranu jako pěší.

Dalším příkladem mohou být křižovatky se světelnou signalizací. Na většině z nich svítí řidičům zelená na semaforu déle než chodcům. Pokud tedy pojedete na kole v jízdním pruhu spolu s auty, budete mít na průjezd křižovatkou více času a nebudete se muset stresovat tím, že pár vteřin po rozsvícení zelené hned blikne zpátky červená.

Jízdou po silnici pak také rychleji a pohodlněji překonáte větší křižovatky s více přechody pro chodce. Na takových křižovatkách jsou světelné signalizace většinou nastavené tak, aby na sebe navazovaly. To znamená, že pokud budete na kole přejíždět přechody pro chodce, překonáte je mnohem rychleji než chodci, pro které je signalizace nastavena, a pravděpodobně tak budete na každém přechodu čekat na další zelenou. Pokud však pojedete po silnici spolu s auty, projedete semafory plynule.

JAK NA JÍZDU V PROVOZU

Řada cyklistů, a to zejména těch, kteří se na kole po Praze pohybují jen občasně, má z jízdy po silnici více i méně oprávněné obavy. Faktem je, že čím častěji člověk jezdí na kole v provozu, tím rychleji zjistí, že je to vlastně mnohem snazší a výhodnější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Zároveň platí, že čím více lidí bude po Praze jezdit na kole, míněno jezdit správně a ohleduplně, tím větší respekt si nakonec cyklisté získají od ostatních účastníků provozu, což opět přispěje k bezpečnějšímu a příjemnějšímu pohybu po městě pro každého z nás.

Pokud si nejste jistí, jak se správně pohybovat po vozovce, několik tipů najdete v článku Jak v Praze na kole správně projíždět vozovkou. Před prvními jízdami v provozu mezi auty je zároveň dobré nacvičit si některé základní dovednosti, jako například ukazování, odbočování či ohlížení se.

Pokud máte obavu z průjezdu nějakou konkrétní trasou, zkuste si ji nejprve projet za slabšího provozu. Zjistíte tak, jaké nástrahy na vás mohou čekat, a lépe se na ně dopředu připravíte.