Jak v Praze na kole správně projíždět vozovkou

Kolo Aktuálně
28. 5. 2018 Čistou stopou Prahou
Vyhrazený jízdní pruh v Praze
Ilustrační foto Václav Král

Pokud jste cyklista, tak jsou vám kromě cyklostezek přímo ve vozovce k dispozici vyhrazené jízdní pruhy, cyklopruhy či piktogramové koridory, které přispívají k bezpečné jízdě na kole mezi ostatními vozidly. Dohromady jsou těchto úseků po Praze již desítky kilometrů.

Víte, jak je správně využívat, ale také jak si bezpečně poradit s průjezdem kritickými místy, jako je třeba zúžená vozovka kolem tramvajového ostrůvku?

NA SILNICI SE DRŽTE VPRAVO A JEZDĚTE ZA SEBOU

V případě, že na vozovce není vyznačen cyklopruh ani piktokoridor, se podle pravidel držte u pravého kraje vozovky. To ale rozhodně neznamená, že byste měli škrtat kolem o obrubník. Od kraje vozovky si vždy udržujte dostatečný odstup a dávejte si pozor na obrubníky a kanály, které se mohou stát nečekanou překážkou. Pokud jedete ve skupině, držte se jednotlivě za sebou, ne vedle sebe!

EXISTUJÍ ALE ÚSEKY, KDE SE VYPLATÍ JET BLÍŽE KE STŘEDU

V pražských ulicích se lze často setkat se zúženou vozovkou, například když komunikace vede podél tramvajového ostrůvku. V těchto situacích se vyplatí najet si dál od kraje směrem do středu pruhu, aby vás motoristé nechtěli nebezpečně předjíždět. Jet blíže ke středu vozovky je vhodné také na kruhovém objezdu. Předjíždění motorovým vozidlem je v takovém případě rizikové zejména ve chvíli, kdy chce motorista vzápětí kruhový objezd vám před nosem opustit. Ale ani vy sami byste se v takových situacích neměli snažit pomalejší vozidla za každou cenu předjet.

DŮSLEDNĚ VYUŽÍVEJTE VYZNAČENÉ CYKLOPRUHY

Na pražských silnicích je pro cyklisty v současnosti vyznačeno téměř 50 km cyklopruhů, jejichž hlavním účelem je usnadnit jim průjezd vozovkou vedle motorových vozidel.

  • Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je na vozovce vyznačen červeně podbarveným symbolem kola. V tomto typu cyklopruhu má uživatel kola výsostné postavení. Motorová vozidla do něj mohou vjet pouze ve výjimečných případech, například při objíždění překážky v souběžném jízdním pruhu, a musí přitom plně respektovat pohyb cyklistů.
  • Ochranný jízdný pruh je vyznačen symbolem kola bez podbarvení. Na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu do něj mohou zasahovat širší dopravní prostředky jedoucí v souběžném jízdním pruhu, například autobusy.

Pokud je cyklopruh na vozovce vyznačen, jste jako cyklista povinen ho využít. Obvykle se do něj během jízdy plynule zařadíte, ale pokud je jeho začátek u stezky, vedlejší komunikace nebo u místa mimo komunikaci, nesmíte svým nájezdem nikoho ohrozit. Opustit cyklopruh můžete jen tehdy, kdy potřebujete odbočit, předjet jiného cyklistu nebo pokud je komunikace ve špatném stavu. V místě, kde cyklopruh končí, plynule pokračujte v jízdě s motorovými vozidly, které vás nesmí ohrozit.

VE VYHRAZENÝCH PRUZÍCH SE SPOLEČNÝM PROVOZEM BERTE OHLED NA OSTATNÍ VOZIDLA

  • Vyhrazené jízdní pruhy jsou určené autobusům, cyklistům a vozidlům taxi služby. Jsou vyznačeny vodorovným i svislým dopravním značením a zvyšují ochranu cyklistů při průjezdu rušnou komunikací. Aktuálně jich po Praze existuje kolem 24 km. Řidiči vozidel, pro která není tento pruh určen, do něj nesmí vjíždět. Výjimkou jsou situace, kdy potřebují odbočit nebo objet překážku.

Při jízdě na kole společným vyhrazeným pruhem se vždy držte v jeho pravé části tak, aby v něm zůstal dostatek volného místa pro autobusy a vozy taxi služby, na které musíte brát ohled a nechat je bezpečně předjet.

PIKTOGRAMOVÝ KORIDOR VÁM NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZVLÁŠTNÍ PŘEDNOST

  • Piktogramový koridor slouží cyklistům i motoristům ke snadnějšímu sdílení společného prostoru. Na vozovce je vyznačen vodorovným dopravním značením v podobě piktogramu cyklisty a směrového znaku. V současnosti po Praze najdete 34 km takových koridorů.

Jejich užití není pro cyklisty povinné. Piktogramový koridor pouze doporučuje, kudy můžete vozovkou na kole nejlépe projet. Neposkytuje vám tedy žádnou zvláštní přednost, ani jiná práva či povinnosti.

tabulka skrátkým textem, proč by cyklisté měli dodržovat pravidla a být ohleduplní

Plné znění textu s užitečnými vychytávkami a ilustracemi najdete v příloze. Mrkněte také do naší knihovny na příspěvek Infastruktura.