Ochranná opatření pro cyklisty: víte, jaká se k nim vážou pravidla?

Kolo Aktuálně
18. 11. 2018 Čistou stopou Prahou
cyklopiktokoridor, který ústí do vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty
Ilustrační foto: Václav Kříž

Vyznáte se v ochranných opatřeních pro cyklisty jako cyklopruh či předsunutá stopčára? Víte, jaká práva a povinnosti jsou s nimi spojená? Pojďme si to ujasnit.

Cyklisté jsou stejně jako motoristé z pohledu zákona považováni za řidiče, a proto pro svou jízdu musí využívat vozovku, nikoli chodník. Motoristé toto pravidlo musí respektovat a umožnit cyklistům bezpečný průjezd. Aby byla jízda po městě příjemná a bezpečná pro obě skupiny účastníků provozu, měli by důsledně dodržovat předpisy a prostor, který je pro ně ve vozovce vyhrazen.

dva komiksové obrázky s vozovkou a chodníkem - vlevo jede cyklista po chodníku, vpravo správně po vozovce

NENÍ CYKLOPRUH JAKO CYKLOPRUH

Asi nejčastějším ochranným opatřením, které má cyklistům usnadnit průjezd vozovkou, jsou cyklopruhy. Existuje jich více variant, které se od sebe liší především tím, kdo přesně se v jejich prostoru může pohybovat.

Prvním typem je vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. Poznáte jej tak, že je vyznačen svislým dopravním značením a na vozovce zpravidla ještě červeně podbarveným obrázkem kola. Základní předpis, který pro tento typ cyklopruhu platí, zní, že je určen jen a pouze cyklistům, a motoristé do něj mohou vjíždět jen ve výjimečných případech – například při objíždění překážky či při parkování.

Dalším typem cyklopruhu je takzvaný ochranný jízdní pruh, který se od vyhrazeného jízdního pruhu liší tím, že nemá svislé dopravní značení a je na vozovce vyznačen piktogramem jízdního kola, ovšem bez barevného podbarvení. Rozdíl je i v pravidlech: do tohoto pruhu totiž mohou zasahovat širší vozidla, která jedou v souběžném jízdním pruhu – například autobusy či nákladní auta. Nesmí však cyklistu jedoucího v pruhu ohrozit. Pruh tedy určuje minimální prostor, který je nutný k bezpečnému předjetí cyklisty, ale neomezuje ostatní vozidla v běžném provozu.

EXISTUJÍ I PRUHY SE SPOLEČNÝM PROVOZEM

Setkat se můžete také s vyhrazenými pruhy, které jsou společné pro cyklisty, autobusy a další vozy, např. taxi služby. Ty jsou vyznačeny jak svislým, tak vodorovným dopravním značením a nachází se především na velmi rušných komunikacích, kde mají vybraným účastníkům provozu zajistit rychlý průjezd, zejména v dopravní špičce, a zároveň také zvýšit ochranu cyklistů. Pohybovat se v nich mohou pouze řidiči těch vozidel, pro které je pruh určen, nikdo jiný jimi nesmí projíždět.

VYUŽITÍ CYKLOPRUHŮ JE POVINNÉ

Všechny uvedené cyklopruhy pojí jedno velmi důležité pravidlo: pokud jsou na vozovce vyznačeny, musíte je pro svou jízdu na kole užít. Opustit cyklopruh můžete pouze v případě, že potřebujete odbočit, předjet jiného cyklistu nebo pokud objet překážku. Za překážku je možné považovat například i pokud je komunikace ve špatném stavu. Při každém z uvedených manévrů je cyklista povinen zřetelně ukázat změnu směru jízdy.

CYKLOPIKTOKORIDORY JSOU NAOPAK POUZE ORIENTAČNÍ

Dalším opatřením, které cyklistům usnadňuje průjezd vozovkou, jsou cyklopiktokoridory. Ty jsou na silnici vyznačeny piktogramem kola a směrovou šipkou. Od cyklopruhů se liší především tím, že jízda v nich není povinná – piktogramové koridory pouze naznačují, jak byste na kole optimálně měli vozovkou projíždět, a také dávají signál motoristům, že se v daném úseku jezdci na kole často vyskytují, a proto je jim třeba ponechat dostatek prostoru.

STOPČÁRY JSOU VÝHODNÉ PRO VŠECHNY

S ochrannými opatřeními pro cyklisty se můžete setkat nejen při jízdě v pruzích, ale i na světelných křižovatkách. Některé z nich jsou velmi rozlehlé či frekventované a často mohou vzbuzovat dojem, že průjezd jimi je velmi obtížný. V jejich čele můžeme najít speciální vyhrazený prostor pro cyklisty. Jedná se o takzvané předsunuté stopčáry, které slouží k řazení jezdců na kole před kolonu aut.

Stopčáry jsou výhodné hned z několika důvodů: po předjetí kolony aut se na kole můžete postavit do jejího čela tak, aby se vám co nejlépe rozjíždělo směrem, kterým potřebujete. Vzhledem k tomu, že do křižovatky přijedete jako první, je pravděpodobné, že ji jako první i opustíte, což je pro vás bezpečnější. Nesporným kladem je také to, že v čele kolony budete ochráněni před výpary z výfuků aut.

2 komiksové obrázky - vlevo stojí řidč v prostoru stop čáry, vpravo tam správně nechává stát cyklistu

Předsunuté stopčáry zároveň přináší výhodu i motoristům – díky vašemu postavení vás mají neustále na očích, čímž se snižuje riziko možné srážky.

V PROSTORU STOPČÁRY AUTA NESMÍ STÁT

K předsunutým stopčarám se vážou dvě důležitá pravidla: pro vás, jezdce na kole, je jejich užití povinné, naopak motoristé v nich nesmí zastavovat a blokovat je. Pokud nastane situace, kdy řidič auta v prostoru stopčáry přece jen zastaví, neměli byste zůstat stát po boku ostatních aut v koloně, raději si najeďte ještě před dané vozidlo. Pamatujte ale na to, že řidič, který svévolně blokuje prostor stopčáry, nemusí být právě ohleduplný, a tak se po rozjezdu nechte předjet hned, jak to bude možné.

Přestože je užití předsunutých stopčar povinné, ne pokaždé se k nim dá jednoduše dostat. Obtíže mohou nastat hlavně v případech, kdy vás ke stopčáře nedovede cyklopruh ani cyklopiktokoridor. Proto je důležité, abyste při předjíždění aut stojících na semaforech byli neustále velmi opatrní a zvažovali, zda se do prostoru vedle vozidel vejdete. Tipy, jak na to, najdete v našem článku Jak předjet kolonu na kole.

NA PŘEJEZDU PRO CYKLISTY NEMÁTE PŘEDNOST

Dalším prvkem, který má cyklistům usnadnit pohyb po městě, je přejezd pro cyklisty. Opět existuje více variant takového přejezdu: může být buď samostatný, tedy z obou stran ohraničený bílými čtverci, nebo může navazovat na přechod pro chodce – v takovém případě jsou bílé čtverce pouze na jedné straně. Existuje také sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Ten poznáte tak, že na jeho okrajích mezi jednotlivými pruhy přechodu pro chodce uvidíte ještě bílé čtverce označující přejezd pro cyklisty.

Jak jsme si vysvětlili v tomto článku, pokud je přejezd ve vozovce vyznačen, nesmíte silnici přejíždět jinde než právě po něm. Důležité ale je, že na přejezdu pro cyklisty nemáte přednost v jízdě před vozidly jedoucími po silnici. Užít jej můžete jen tehdy, kdy svou jízdou neohrozíte ani sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. Pokud je u přejezdu umístěna světelná signalizace, řídíte se podle ní.

2 komiksové obrázky - vlevo stojí auto na přejezdu pro cyklisty a cyklista jede po přechod pro chodce, vpravo je to správně

Motoristé pak musí respektovat pravidlo, že prostor přejezdu nesmí blokovat a musí zastavit ve vzdálenosti minimálně 5 metrů před ním.

DŮLEŽITÁ JSOU PRAVIDLA I RESPEKT K OSTATNÍM

Při jízdě po silnici je kromě dodržování pravidel nutné být ohleduplný a respektovat ostatní. Pokud sedíte za volantem auta, pamatujte na ty, kdo vedle vás šlapou do pedálů. Nechte jim na projetí dostatek místa, nezasahujte do cyklopruhů ani předsunutých stopčar. V případě, že silnicí projíždíte na dvou kolech bez motoru, využívejte vždy vyznačená ochranná opatření a snažte se ostatní zbytečně nezdržovat.

Pokud budeme všichni respektovat tyto základní principy, silnice se stanou příjemným a bezpečným prostorem pro každého z nás.