Pražská MHD patří k nejlepším na světě, zlepšení jsou ale nutná

MHD Aktuálně
9. 4. 2019 Roman Sovák
foto tramvaje v dopravním zrcadle
Pražská MHD v zrcadle mezinárodních studií... Celkově skvělá, v ekologii musí přidat.

Podle studie z roku 2017 má Praha mezi světovými metropolemi pátou nejlepší městskou hromadnou dopravu, podle jiné z roku 2018 sedmou, za připomenutí stojí i čtvrtá příčka v Evropě z roku 2010. Co výzkum, to jiná metodika i výsledek, ale právě setrvalé top ten umístění od různých hodnotitelů dokazuje, že se v Praze opravdu přepravujeme jednou z nejlepších MHD na světě.

Jak studie veřejnou dopravu v Praze konkrétně hodnotí?

ARCADIS 2017: PRAHA PÁTÁ

Hongkong, Curych, Paříž, Soul a Praha před šestou Vídní, takové pořadí na prvních místech určila globální studie Sustainable Cities Mobility Index 2017, kterou pro mezinárodní poradenskou společnost Arcadis vypracovalo londýnské Centrum pro ekonomický a obchodní výzkum (CEBR). Hodnoceno bylo sto světových metropolí.

Studie posuzuje veřejnou dopravu ze tří hledisek – ekonomického, ekologického a sociálního. Celkový výsledek byl dán průměrem výsledků v těchto dílčích aspektech.

Prahu v indexu táhly vzhůru zejména ekonomické aspekty, například kolik prostředků město vynakládá na zkvalitňování veřejné dopravy, na kolik přijde cestující jízdné s ohledem na jejich příjmy, zájem o předplacené roční kupony nebo kolik času cestující stráví v MHD. V této kategorii Praha zabodovala nejvíc a umístila se hned za Curychem na druhém místě.

vizualizace stanice metra D Depo Písnice
Velkou nadějí na zlepšení pražské veřejné dopravy do budoucna je metro D. Vizualizace: Metroprojekt, podoba stanic však ještě nejspíš dozná výrazných změn.

V sociální oblasti, kde se výzkum zaměřil například na pokrytí města veřejnou dopravou, kdy je během 24 hodin cestujícím denně dostupná, kolik lidí ji upřednostňuje před jízdou autem či jak je (bez)bariérová, skončila Praha třináctá.

Nejhůře dopadla Praha v oblasti ekologie, byla až na 23. místě. Hodnoceno bylo například množství emisí CO2 a pevných částic vypouštěných do ovzduší dopravními prostředky MHD, množství kolon v ulicích a také podpora města cyklodopravě a rozvoji elektromobility.

Celkové a dílčí pořadí první desítky ukazuje tabulka.

tabulka pořadí měst

Podle informací, které jsme získali v české pobočce společnosti Arcadis, se nový průzkum připravuje na letošní podzim. Již zanedlouho tak budeme moci porovnat, kam se pražská veřejná doprava posunula za poslední dva roky.

rámeček s informacemi o tom, jak dopadlo pražské MHD ve studii z roku 2010

ARTHUR D. LITTLE 2018: PRAHA SEDMÁ

Loňský Index městské mobility poradenské společnosti Arthur D. Little sestavil pořadí stovky světových měst podle kritérií vyspělost, inovativnost a úroveň systému městské mobility. Praha v něm celkově skončila na 17. místě,  ovšem ve vyspělosti zaměřené z velké části na veřejnou dopravu předstihla Curych, Kodaň, Amsterdam i Londýn a skončila sedmá.

Kritérium vyspělosti zohledňovalo například dostupnost, kvalitu, finanční atraktivitu a oblibu MHD, podíl MHD na celkové dopravě, hustotu silniční sítě, ale také cyklistických cest.

foto - e-auto dobíjí baterky
Kromě rozvoje kolejové veřejné dopravy by pražské dopravě pomohla také daleko větší podpora elektromobility, carsharingu nebo cyklistické dopravy. I to vyplývá z mezinárodních studií.

Jak v kritériu zavádění inovací, tak v úrovni systému městské mobility se česká metropole ocitla ve čtvrté desítce měst. Nedostatky se vyskytovaly hlavně v oblastech chytrá městská karta, carsharing, bikesharing, systémy řízení dopravy, poskytování aktuálních informací účastníkům dopravy, emise z dopravy či průměrná doba nutná k dopravě do práce (v řadě z nich se však situace posouvá a v některých už i posunula k lepšímu).

pořadí měst
Tři kritéria = tři sloupce. V levém („vyspělost“) je Praha na 7. místě. V „inovacích“ a „výkonu“ skončila ve čtvrté desítce měst.

Arthur D. Little aktualizuje studii každý čtvrtý rok.

VĚTŠÍ OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak je patrné, v obou mezinárodních studiích by pražská veřejná doprava dopadla ještě lépe, kdyby byla ekologičtější. Zde je správnou cestou rozšiřování sítě tramvajových tratí (dobrou zprávou je, že do konce příští dekády by měla být zahájena výstavba desítek nových tratí včetně zcela nových – a už v roce 2022 by se měly začít stavět prodlužující úseky stávajících tramvajových linek do Slivence, Libuše a sídliště Na Dědině) a stavba metra D (v provozu by mělo být od roku 2028). Tím se nejen zvýší rychlost a komfort veřejné dopravy, ale také sníží počet autobusů i množství aut v ulicích. Vítaným opatřením je i plánované zavádění bateriových trolejbusů a elektrobusů.

infografika struktury a úkolů pražské MHD

To vše by v podmínkách očekávaného nástupu individuální elektromobility, sdílené mobility – při carsharingu dokáže jedno sdílené auto nahradit 12,6 automobilů v osobním vlastnictví (dle: Eric Dubois v příspěvku ZDE) – a aktivní, zejména cyklistické dopravy mělo vést k ekologizaci i zklidnění pražské dopravy.

Zdroj: Arcadis, Arthur D. Little, idnes.cz

 

... a dvě kapky na konec: Velkou výhodou pražské MHD, kterou si už ani neuvědomujeme, je začlenění do Pražské integrované dopravy (PID) s logicky jasnými okružními pásmy a cenou 10 Kč denně včetně přestupů v případě předplaceného ročního kuponu. Možná si to ale rádi připomeneme, když se ocitneme bez možnosti dopravovat se na kole třeba v Kodani (ZDE). A pokud někdy máte pocit, že to dnes ve špičce bylo v MHD opravdu už přes čáru, mrkněte na 7 krátkých videí TV idnes.

 

 

POVINNÁ LOGA POD ČLÁNKEM MINISTERSTVA ŽIV. PROSTŘEDÍ A DALŠÍCH

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.