Motivujme děti ve školách, aby ovlivňovaly změny

Čistá mobilita Aktuálně
24. 6. 2019 Čistou stopou Prahou
děti-účastníci irského programu s transparentem "Walk to school week"
foto: ECF

Green-Schools Travel ve spolupráci s radními města Dublinu propaguje aktivní cestování do škol. Cílem programu Green-Schools Travel je podpořit studenty, rodiče a učitele, aby chodili pěšky, jezdili na kole, koloběžce, aby rodiče zaparkovali v blízkosti školy a děti došly zbytek cesty pěšky nebo aby využívali hromadnou dopravu či sdílená auta namísto toho, aby k cestě do školy používali soukromé vozy.

Informuje o tom newsletter Evropské cyklistické federace (ECF), jejímž členem je i Praha. Podstatnou část článku Empowering school children to influence change přinášíme v překladu a rozšiřujeme o informace týkající se podobných programů v hlavním městě České republiky.

V konečném důsledku se očekává, že se díky programu sníží počet aut parkujících u vstupu do škol a že kratší cesty budou uskutečněny aktivním a udržitelným způsobem. Prioritami Green-Schools Travel jsou bezpečnost silničního provozu a vzdělávání. Za podpory ministerstva dopravy, cestovního ruchu a sportu nabízí tým Travel společně s místními úřady školám takové školicí programy a podpůrné prostředky, které umožní více studentům chodit bezpečně do školy pěšky nebo jezdit na kole.

V rámci programu Green-Schools Travel provádějí studenti spolu se zástupcem Green-Schools Travel audity „vhodnosti“ pro jízdy na kole nebo chození pěšky. Zprávy z těchto auditů rozsáhle informují o tom, jak jsou cesty do školy pro pěší a cyklisty bezpečné a příjemné, a zároveň identifikují klíčové oblasti ke zlepšení. Tyto informace jsou pro radní města Dublinu velmi cenné, neboť poukazují na problematická místa v infrastruktuře a na problémy v oblasti informovanosti. Celý proces motivuje mladé lidi k tomu, aby se zapojili do místní správy a navrhli místním zastupitelům změny ke zlepšení, které budou prospěšné pro celou komunitu.

Tento proces se v Dublinu velmi osvědčil a setkal se s velkým úspěchem. Jeho výsledkem jsou změny v infrastruktuře v okolí škol jako například nová značení na cestách, výstražné značky, bezpečnější místa pro přechod přes cestu i nové přechody pro chodce. Kromě rozvoje cest pro pěší a cyklostezek vedoucích ke školám podpořila zavedená zlepšení v infrastruktuře soudržnost mezi komunitami a městskými obvody a také zdraví obyvatel snížením emisí z motorových vozidel.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

V Praze probíhá za finanční podpory hl. m. Prahy podobný program s názvem Bezpečné cesty do školy, jehož realizátorem je sdružení Pražské matky. Cílem je ve spolupráci s pedagogy, dětmi, rodiči i zástupci veřejné správy přizpůsobit veřejný prostor v okolí škol tak, aby umožňoval dětem zvládnout cestu pěšky, na kole i MHD samostatně a bezpečně. Do programu se již zapojily desítky pražských škol. Více o projektu – včetně kompletní infografiky výsledků dotazníkového šetření Pražských matek – najdete ZDE.

z dotazníkového šetření na školách - infografika

DALŠÍ PROGRAMY

V oblasti udržitelné mobility existují pro školy i další programy. Jedním z příkladů je celoevropsky koordinovaný program s názvem Oblečme hada Edu Traffic Snake Game. Děti diskutují o svých dopravních návycích a pak po nějakou dobu sledují své dopravní chování v rámci celé třídy. Každý den jsou na hada nalepovány samolepky různých barev podle dopravních prostředků. Na závěr měsíce se stav vyhodnotí a opět proběhne diskuse. 

Vzděláváním v oblasti mobility pro žáky základních a středních škol se zabývá pražské sdružení Auto*Mat. Sdružení nabízí jak speciální programy pro jednotlivé školy, tak pořádá různé soutěže, cyklojízdy, akci do školy na kole i programy v terénu na objednávku.

foto malých dětí s učitelkou před školou
Foto: Auto*Mat

O GREEN SCHOOLS

Charitativní organizace An Taisce pracuje na národním programu Green-Schools Travel zaměřeném na podporu fungování udržitelného cestování do škol již od září 2008. Oblast dopravy je financována ministerstvem dopravy, cestovního ruchu a sportu a podporována národním úřadem pro dopravu a Smarter Travel Schools. K dnešnímu dni se do programu Green-Schools Travel, který zavádí akční plány udržitelného cestování do škol, již zapojilo nebo se zapojuje více než 1 800 základních a středních škol v celém Irsku. Více na greenschoolsireland.org.

 

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.