Nakupování pro všechny – bez bariér a obav

Čistá mobilita Aktuálně
1. 9. 2016 Jitka Vrtalová
nakupování na trhu
Nákupy mohou být příjemným zážitkem.

Každá pátá cesta na území Prahy začíná nebo končí v obchodě. Ať už pro nás nakupování znamená nepříjemnou povinnost nebo zábavu a relaxaci, do obchodu čas od času zavítáme všichni. Na to, jak snižovat bariéry, které mohou být pro řadu lidí nepřekonatelnou překážkou k návštěvě obchodu, hledali odpověď zástupci Prahy společně s pracovníky obchodních řetězců a pražských nákupních center.

„V Praze máme sto tisíc lidí s různými formami znevýhodnění, každý z nich přitom potřebuje určité podmínky, aby byl schopný se samostatně pohybovat městem a zařídit si třeba nákup,“ řekl Jaroslav Mach, ředitel oddělení rozvoje dopravy města Prahy. Bariéry ve veřejném prostoru patří podle posledních průzkumů mezi šest hlavních oblastí, kterými by se Praha podle doporučení odborníků měla zabývat. Nejcitlivěji na překážky reagují nejen hendikepovaní, ale také rodiče s kočárky, senioři a cyklisté. Svojí početností přitom mohou překvapit – jen posledně zmíněná skupina cyklistů zahrnuje 328 tisíc osob, které jízdní kolo používají častěji než jednou za měsíc.

Dojet si pohodlně a bezpečně do práce, do školy nebo třeba na nákup, to je důležitou podmínkou vysoké kvality života ve městě. A v Praze se přesouváme stále častěji – za posledních 10 let vzrostl počet cest po Praze o více než čtvrtinu (28 %). Schody, nefunkční výtahy, zábradlí nebo třeba nedostatečně osvětlené průchody se mohou stát nepřekonatelnou překážkou pro všechny zmíněné skupiny lidí, tedy nejen vozíčkáře, ale také pro seniory, rodiče s kočárky a malými dětmi, ale také například lidi na jízdních kolech.

Tématu se věnuje pražská komise pro Prahu bezbariérovou, témata cyklodopravy potom samostatně sleduje pražská cyklokomise. Seminář „Nakupování pro všechny“, který zorganizovalo město Praha společně se spolkem NaKole a iniciativou Dělám co cítím, byl jedním z řady setkání, které by mělo nastartovat spolupráci města se soukromými obchodními společnostmi v této oblasti. Jak město, tak i provozovatelé obchodů a nákupních center mohou udělat mnohé.

Jaké závěry tedy vyplynuly z uvedeného semináře?

  • U nově stavěných budov je bezbariérovost v naprosté většině zajištěna. Novostavby musejí splňovat podmínky podle vyhlášky o bezbariérovém užívání, z toho titulu jsou základní požadavky lidí se znevýhodněním většinou ošetřené.
  • Některé obchodní řetězce již mají vlastní vnitřní předpisy, které se věnují především potřebám maminek s kočárky, obsluze pro hendikepované, ale také pro cyklisty.
  • Nespokojení jsou tak z velké části majitelé kol, většinou u obchodů nenalézají odpovídající zázemí v podobě bezpečného parkování.
  • Bezpečně zaparkované kolo (nejčastěji hlídané místo nebo cyklobox) je přitom zásadní pro 84 % z nich.
  • Naprostá většina nákupů tvoří předměty denní potřeby, které lze až z 94 % odvézt právě na kolech. Lidé na kolech se do obchodů prokazatelně vracejí častěji, ve výsledku jsou proto bonitnější zákazníci než návštěvníci, kteří přijeli autem.
  • V tomto roce byla spuštěna bezbariérová mapa Prahy http://www.mapapristupnosti.cz/, kde budou postupně přibývat objekty, které byly certifikované z hlediska přístupnosti. Obchodní řetězce mohou požádat o certifikaci.
  • Praha připravuje také příručku „Nakupování pro všechny“, která bude mapovat potřeby jednotlivých uživatelů a ukazovat příklady dobré praxe z terénu. Příručka bude distribuována mezi obchodní řetězce, a také na úřady městských částí.

Případné připomínky je možné posílat na koordinátory semináře, kontakty jsou k dispozici v přiložené prezentaci.

Fotogalerie