Omezení automobilového provozu na ulici Národní

Čistá mobilita Aktuálně
12. 9. 2016 Sylva Švihelová
objížďka
Objížďka - ilustrační obrázek

22.září bude z důvodu konání oslav mezinárodního Dne bez aut upraven dopravní režim v okolí ulice Národní, která bude v tento den sloužit jako pěší zóna.

Objízdná trasa má dvě varianty:

Jižní: Masarykovo nábřeží, Myslíkova, Spálená, Lazarská, Vladislavova, Charvátova, Jungmannova

Severní: Perlová, Uhelný trh, Skořepka, Na Perštýně, Bartolomějská, Karolíny Světlé, Konviktská, Divadelní, Smetanovo nábřeží

Viz plánek objízdných tras v příloze stránky.

V případě nutnosti, bude na ulici Národní umožněno vjezdu zásobovacím vozidlům v čase 6:00-8:00. I v tomto čase se však na ulici zdržujte co nejkratší dobu, aby vaše vozidlo neblokovalo zábor. Jinak bude odtaženo.

Veškerá vozidla, která budou 22. září parkovat na ulici Národní, budou odtažena. Proto žádáme všechny, aby svá vozidla včas přeparkovali mimo tuto ulici.

Provoz tramvají bude fungovat dál, bez omezení. Proto dbejte zvýšené opatrnosti při překonávání tramvajových kolejí. Celý prostor akce je koncipován tak, aby se návštěvníci pohybovali po obou chodnících a měli z nich přístup ke stánkům a aktivitám umístěným ve vozovce.

V úseku ulic Spálená – Jungmannova je vedena prostředkem komunikace Národní objízdná trasa pro integrované záchranné složky. Z tohoto důvodu je důležité dbát na průjezdnost ulice po celou dobu konání akce.

objízdné trasy
Plán objízdných tras lze stáhnout v lepším rozlišení z odkazu níže.