V Praze se rozjíždí pilotní projekt školních ulic

Čistá mobilita Aktuálně
6. 9. 2020 Čistou stopou Prahou
LOGO PROJEKTU ŠKOLNÍ ULICE

Zajistit žákům před zahájením výuky větší bezpečnost a lepší kvalitu ovzduší u škol je podstatou projektu tzv. školních ulic, do kterého se zapojily ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická v MČ Praha 20. Testovací fáze začíná právě dnes a potrvá do 25. září. V případě úspěšného vyhodnocení se počítá jak se zavedením trvalého opatření na těchto školách, tak s připojením dalších pražských škol.

KRÁTKODOBÝ ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL

Ve školní ulici je upraven dopravní režim tak, že je v ní od pondělí do pátku před začátkem ranního vyučování od 7.30 do 8.00 zakázán vjezd motorovým vozidlům. To je zajištěno svislým dopravním značením „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou popisující časový rozsah opatření a také mobilní skládací mechanickou zábranou. O tu se po dohodě stará většinou personál školy, spolupracující rodiče, kteří mají čas, nebo žáci vyšších tříd. Zákaz vjezdu samozřejmě neplatí o víkendech, svátcích a prázdninách.

grafika z informačních letáků obou škol
Nedílnou součástí projektu je informační kampaň zaměřená (nejen) na rodiče. Na příklady zajímavých letáků se můžete podívat v příloze. 

OMEZENÍ VLIVU MAMATAXI

Opatření je reakcí na chaotické dopravní situace před školami, na kterých se bohužel podílejí rodiče vozící děti do školy autem. Velká koncentrace „mamataxi“ (nebo „papataxi“) na jednom místě, jež není na zvládnutí takového nárazového náporu dimenzováno, a spěch rodičů pokračujících většinou autem dál v cestě do práce, vedou k ohrožení dětí parkujícími, otáčejícími se a couvajícími automobily. Zároveň jsou školáci nuceni dýchat zvýšené koncentrace emisí, což je dané nejen samotným počtem motorových vozidel, ale i tím, že jich z výfuků do ovzduší vypouštějí při rozjíždění zvýšené množství. 

Školní ulicePodle průzkumu spolku Pražské matky je ráno dováženo na některých pražských školách až 40 % dětí. Přitom reálně hrozí, že lidé budou v souvislosti s koronavirovou krizí ve snaze chránit se před nákazou jezdit auty ještě více.

DALŠÍ POZITIVNÍ DOPADY NA DĚTI

Kromě příznivého vlivu zamezení vjezdu automobilů do školní ulice má projekt také povzbudit rodiče, aby své potomky ve vyšší míře než dnes pouštěli do školy pěšky. Mamataxi má totiž také řadu negativních důsledků pro fyzický i psychický vývoj školáků. Chůze stejně jako jízda na kole či koloběžce je zdravá: posiluje kondici, imunitu, srdeční činnost a je prevencí před nadváhou (kterou má v Česku již čtvrtina dětí) a obezitou (tou trpí každé sedmé české dítě). Aktivní doprava u dětí rozvíjí i odpovědnost, samostatnost a psychickou odolnost. Děti důvěrně poznávají místo, kde žijí, a budují si schopnost orientace.

A smutná „perlička“ – řada řidičů si myslí, že je plechová karoserie nejlépe ochrání před zplodinami v ovzduší. Je to ale přesně naopak: v autě dýchají více škodlivých emisí, než chodci nebo cestující v MHD.

Školní ulice

INSPIRACE VÍDNÍ

Iniciátorem a podporovatelem pilotního projektu je hl. město Praha (agenda oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. města Prahy), realizátorem je MČ Praha 20 spolu se zapojenými základními školami.

Na realizaci projektu mají podíl i Pražské matky, které vzhledem k podobným dopravním podmínkám a zvyklostem navázaly spolupráci s koordinátorem projektu ve Vídni a v listopadu minulého roku zorganizovaly inspirativní exkurzi na místě s účastí zástupce odboru dopravy pražského magistrátu.

Ve Vídni je projekt „školních ulic“ od roku 2019 úspěšně realizován na několika základních školách. Projekt již funguje také v dalších evropských městech, široce je využívá ve Velké Británii a můžeme se s ním setkat také v Itálii (například Bolzano). V souvislosti s epidemiologickými opatřeními na jaře 2020 byla např. v nizozemském Haagu zřízena školní ulice u 15 základních škol. První realizace v ČR běží od 25. května 2020 ve středočeských Říčanech (ZŠ U lesa).

Školní ulice

JAK SE ZAPOJIT?

Máte zájem o větší bezpečnost dětí a zřízení školní ulice také u vaší školy? Nejlepší bude počkat na zkušenosti ze zářijového pilotního projektu na Praze 20, v říjnu bude vytvořen manuál implementace k obecnému využití. Magistrát hl. m. Prahy vám rád pomůže, kontaktní osoba je Karolína Klímová, odd. rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. města Prahy, karolina.klimova@praha.eu, tel. 236 004 304, mob. 774 347 262. Aktivita však musí vzejít z vaší strany.

 

Fotogalerie