Infrastruktura

Vyznáte se v cyklistické infrastruktuře? Víte, co které značky a piktogramy týkající se cyklistů (a chodců) znamenají? Jejich hlavním smyslem je zvýšit bezpečnost cestování na kole, k tomu je však nutné stejně „bezpečně“ vědět, co nám umožňují nebo přikazují. Nabízíme vám jejich přehled.

tabulka cyklistům vjezd povolen

 

JÍZDA NA CHODNÍKU

Chodník je od slova chodit a jízda na kole (stejně jako na koloběžce) je na něm až na jedinou výjimku zakázána. Umožnit ji na něm může pouze dodatková tabulka Cyklistům vjezd povolen. Ale ani v tomto případě nesmí cyklista chodce ohrozit.

 

dopravní značka Stezka pro chodce a cyklistydopravní značka Stezka pro chodce a cyklisty rozdělenéSTEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Ať už jde o variantu, kde není vymezen zvlášť prostor pro chodce a zvlášť pro cyklisty, anebo naopak, vždy platí: Buďte k sobě ohleduplní! Chovejte se předvídatelně a se vzájemným respektem. Cyklisté, snižte rychlost a neohrožujte chodce. Chodci, umožněte jízdu cyklistům… Místa je dostatek pro všechny.

značka Přejezd pro cyklisty

 

PŘEJEZD PRO CYKLISTY

Tak jako chodcům slouží přechod pro chodce, je jezdcům na kole vyhrazen přejezd pro cyklisty. Cyklista na něm sice nemá absolutní přednost, ale motorista ho na něm nesmí ohrozit.

 

horizontální značení na vozovce Vyhrazený jízdní pruh

 

VYHRAZENÝ JÍZDNÍ PRUH

Cyklistům je často ve vozovce určen vyhrazený jízdní pruh neboli cyklopruh. Poznáte ho podle červeně podbarveného obrázku kola. Pravidla pro jeho používání jsou totožná s jízdními pruhy pro automobily. Řidiči motorových vozidel do něj mohou vjet pouze při objíždění překážky, stání i zastavení je zde zakázáno bez výjimky.

horizontální značení na vozovce Ochranný jízdní pruh

 

OCHRANNÝ JÍZDNÍ PRUH

Výhodou ochranného jízdního pruhu pro cyklisty je jeho šířka, která dává jezdci na kole dostatek prostoru pro bezpečnou jízdu. Počítá se s tím, že širší vozidla jako třeba autobusy mohou při své jízdě do pruhu zasáhnout. Od ostatních jízdních pruhů ho odlišuje pouze piktogram jízdního kola.

horizontální značení na vozovce Cyklopiktogram

 

CYKLOPIKTOKORIDOR

Slouží pouze jako upozornění pro motoristy, že se zde cyklisté často pohybují a že je zapotřebí jim ponechat dostatečný prostor. Současně cyklistům doporučují trasu jízdy (například v křižovatce).

 

horizontální značení na vozovce Předsunutá stop čára

 

PŘEDSUNUTÁ STOP ČÁRA

Přijíždíte-li do křižovatky, nebojte se zleva nebo zprava předjet stojící auta a zařadit se do předního vyhrazeného prostoru. Důvodem není být rychlejší, ale být viděn řidiči motorových vozidel, což je pro vás bezpečnější.

 

 

 

 

Víte co jsou a jak fungují tzv. "Cykloobousměrky?

 

14. 3. 2018 Sylva Švihelová