Metropole plánuje investovat do cyklodopravy stovky milionů

Kolo Aktuálně
14. 4. 2021 Lukáš Eršil
Prostup Rokytka

Praha zahájila cyklistickou sezónu 2021. Hlavní město čeká rok rekordních investic do rozvoje cyklistické infrastruktury. Rozdíl oproti předchozím letům spočívá hlavně ve výrazném posílení dotací pro městské části. V letošním roce se proinvestuje většina z celkových 370 milionů korun na 21 kilometrů nových cyklostezek, projekční práce a studie dalšího rozvoje.

V rozpočtu Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) je pro cyklistickou infrastrukturu na letošní rok vyhrazeno 122 milionů Kč na 7 km nových cyklostezek. Zároveň byly městským částem ze strany města odsouhlaseny dotace za 247 milionů korun na 31 projektů. V roce 2021 by mělo být dokončeno 17 projektů, díky kterým vznikne téměř 14 kilometrů nových stezek. Dotace budou využity i na studie a projekční práce a postaví se z nich 8 km nových stezek i v roce 2022.

Pražané se mohou například těšit na novostavbu nosné konstrukce propustku na vltavské pravobřežní cyklostezce A2 k překonání Ohrobeckého potoka nebo na bezbariérové propojení ulic na Klárově pod Mánesovým mostem. Dílčí opravy, prodloužení či rozšíření, čeká i cyklostezky Satalice–Vinoř nebo Staroklánovická. 

„Důležitost stamilionových investic podtrhuje změna dopravního chování Pražanů během posledního roku. Lidé po čas pandemie jezdí na kole víc, než si myslíme. V roce 2020 v souvislosti s pandemií covid-19 zaznamenaly automatické sčítače cyklistů instalované ve 22 lokalitách v Praze meziročně o 1,23 milionu průjezdů cyklistů více a jedná se o nárůst 38 procent oproti předchozímu roku. Denní maxima na nejfrekventovanějších sčítačích vzrostla ze čtyř na šest tisíc průjezdů za den. V Praze přibylo až 80 tisíc nováčků, kteří si poprvé zkusili městskou cyklistiku. Celkem 340 tisíc lidí se loni projelo na kole po Praze. Nárůst se přitom týká jak víkendů, tak i všedních dnů. Tomuto pozitivnímu trendu bychom měli jít naproti. Pokud Pražané chtějí jezdit na kole, je důležité je v tom podpořit. Zlepšují tím vzduch v Praze a uvolňují místo v MHD i na silnicích,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

V roce 2021 se projedou cyklisté na nových trasách například v Kunraticích, kde se téměř 300 metrů dlouhý úsek od Olšanského potoka napojí na cyklotrasu A202 z Vestce. Další z nových úseků vhodných pro cyklisty vznikne od stanice metra Kačerov k zastávce U Labutě. Zde by práce měly začít v září. Propojení cyklostezek se dočká také okolí sídlištního bloku Ocelkova na Černém Mostě. V řešení je také cyklistické propojení ulic Průmyslová a Nedokončená.

„Dlouho očekávanou stavbou je druhá etapa cyklostezky Zbraslav–Jarov, která propojuje první a třetí etapu, dokončenou již před několika lety. Stavbu jsme zahájili na konci března a skončí již v květnu letošního roku. Dostavbě této části léta bránily majetkoprávní spory. Cyklisté tak museli v propojce těchto etap využít zhruba půl kilometru polní cesty, což bylo v deštivých dnech obtížné,“ doplňuje výčet některý staveb Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

Některé ze stávajících cyklistických tras se po loňských úpravách a zimní stavební přestávce blíží k dokončení. Zkolaudovaná je již například stavba pod Lahovickým mostem na cyklostezce A2. V případě dobrého počasí se v květnu 2021 ukončí i 1. etapa prací Na Prostřední cestě a na cyklostezce A1 Šárovo kolo, kde se loni rovnal a prodlužoval rozšířený úsek před Radotínským potokem. Tam by práce měly být hotové v červnu 2021. V říjnu by se pak cyklisté mohli projet po novém kilometru stezky mezi ulicemi Netřebická a Mladoboleslavská na trase Satalice–Vinoř.

„Všemi investicemi chceme zvyšovat bezpečnost a komfort cyklistů, ale také ostatních účastníků silničního provozu. Novou cykloinfrastrukturou propojíme existující stezky pro snadné přejezdy mezi nimi a síť budeme nadále i rozšiřovat, abychom cyklistům dopřáli co možná nejvíc místa a pohodlnou jízdu oddělenou od aut a MHD. Do aktivní dopravy investujeme s TSK víc než kdy dřív. Pro představu – letos 370 milionů, s připravovanou lávkou HolKa se dostaneme přes půl miliardy, loni 170 milionů korun, pokud počítáme Trojskou lávku pro pěší a cyklo, je to 300 milionů. Předloni to bylo 121 milionů a před naším nástupem jen 17 milionů,“ vysvětluje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Hlavní město cyklistiku podporuje také rozšiřováním cyklostojanů na svém území. V červenci 2020 byly všechny městské části informovány o možnosti financování instalací stojanů, úspěšně dokončeno bylo již více než 211 cyklostojanů typu obráceného „U“, například v Praze 3, Praze 5, Praze 6, Praze 11 nebo v Přední Kopanině. Vybudovány byly také cyklopřístřešky mimo jiné ve Kbelích, v Horních Počernicích či v Praze 13.

„Z průzkumů mezi cyklisty víme, že jim často chybí místo, kam kolo zamknout a možnost pohodlného přestupu mezi kolem a MHD. Proto do ulic průběžně doplňujeme stovky stojanů a s každou akcí BESIP nově instalujeme také stojany. Momentálně jsou také u vchodů do třiceti tří stanic metra a do léta budou úplně u všech. Stejně tak jsme na základě nejčastějších cyklistických tras a doporučení Pražanů umístili do ulici několik cykloopravniček, kde snadno seřídíme přehazovačku, opravíme lankové brzdy, dofoukneme duši a dotáhneme nejrůznější šrouby a matice,“ říká Adam Scheinherr.

Metropole zároveň oslovuje jednotlivé pražské školy a městské části s nabídkou podpory v oblasti zlepšování podmínek pro žáky a studenty, kteří by se chtěli dopravovat do škol aktivně, a nabízí možnost vybudování cyklopřístřešku a cyklostojanů plně hrazeného z prostředků hl. m. Prahy. Tímto krokem se navíc předchází případným negativním dopadům z parkování na nevhodných místech při dopravě do škol na kolech či koloběžkách. Současně i letos Praha nabízí městských částem možnost instalace veřejně přístupných cyklostojanů v lokalitách dle jejich výběru.

„V Praze jsou – trochu zjednodušeně – dva druhy cyklistů s odlišnými nároky na dopravní prostředí a odlišným vnímáním užívání kola. Od pondělí do pátku převažují dopravní cyklisté, těm zvyšujeme bezpečnost dopravními opatřeními v ulicích. O víkendu je nahrazují rekreační cyklisté, pro ty stavíme chráněné cyklostezky. A to je podstata péče o rozvoj bezpečné cyklistiky ve městech. I v Praze,“ upřesňuje pražský cyklokoordinátor Pavel Polák.

Hlavní město také podporuje cyklisty aplikací Prahou na kole. Ta slouží především ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy a její propagace jako jednoho z dlouhodobě udržitelných způsobů dopravy. Uživatelům jsou na základě požadavků navrhovány variantní trasy, zohledňující například vhodnost povrchu cesty, stoupání a klesání a podobně. Součástí aplikace jsou soutěžní a motivační prvky, je zde vytvářeno komunitní prostředí a uživatelé jsou informováni formou notifikací o aktualitách v dopravě. Data o využívání tras jsou zároveň důležitým zdrojem pro sledování intenzit pohybu cyklistů a další budování infrastruktury na území Prahy.

O rostoucí oblibě aplikace Prahou na kole svědčí nárůst oproti minulým rokům u všech sledovaných položek. Těmi jsou například:

  • počet nových instalací: 11 002
  • počet vyhledaných tras: 89 424
  • počet zaznamenaných jízd: 84 229
  • délka zaznamenaných jízd: 947 039 km
  • počet zaznamenaných komunitních upozornění: 481

Také průměrné uživatelské hodnocení hovoří jasně – 4,64 (z max. 5).

V roce 2021 bude aplikace nově rozšířena o funkcionality pro uživatele elektrokol, elektrokoloběžek i klasických koloběžek. Aplikace nabídne výpočet dojezdu pro uživatelem zadané parametry vlastního elektrokola, zohlední využití elektropohonu pro převýšení a pomůže najít nejbližší dobíjecí místa v cíli cesty.