Aktivní mobilita jako pilíř změn v dopravě

Pěšky Aktuálně
6. 10. 2019 Čistou stopou Prahou
titulní strana publikace
Zdroj: www.vcoe.at

Aktivní mobilita je důležitým, a přesto často podceňovaným pilířem změn v mobilitě. Při plánování dopravy, kde vždy dominovala auta, byla pěší chůze a cyklodoprava v pravém slova smyslu zatlačena na okraj. I když dnes na mnohých místech vědomě prosazujeme změny, stále ještě ovlivňuje stávající dopravní systém mnoho chyb z minulosti.

Přitom mohou pěší chůze a jízda na kole nahradit četné jízdy autem. Aktivní mobilita šetří místo, nevytváří žádné emise a má pozitivní účinky na naše zdraví, prospívá těm, kdo jsou aktivně mobilní, i společnosti jako celku. Pěší chůze i jízda na kole jsou svébytnou formou mobility a důležitým navazujícím prvkem pro další dopravní prostředky, zejména ve veřejné dopravě. K tomu, abychom jejich potenciál využili, je třeba patřičně vyzdvihnout význam aktivní mobility při politických hledání řešení a podložit jej četnými daty, fakty i příklady ze zahraničí.

Publikace Aktive Mobilität als Säule der Mobilitätswende (Aktivní mobilita jak pilíř změn v mobilitě) rakouského portálu VCÖ upozorňuje na potenciál, který mají aktivní formy v souvisejících oblastech, i na to, že jsou důležitou součástí každého multimodálního dopravního řetězce.

Aktivní mobilita je stále rozmanitější. Nové dopravní prostředky poháněné našimi svaly jsou v souladu s tímto trendem. K tomu, abychom dosáhli aktivnější mobility, je zapotřebí zlepšit právní rámcové podmínky, změnit pohled na plánování a mít dobrou infrastrukturu. Publikace VCÖ také zobrazuje mnohé příklady a zkušenosti z praxe, jak velké množství aktérů, počínaje obcemi a městy přes školy a univerzity až po výrobní a obchodní podniky a zařízení pro volný čas, může přispět k tomu, aby bylo více každodenních cest uskutečněno pěšky nebo na kole, tedy zdravě i šetrně ke klimatu.