Lávka mezi Holešovicemi a Karlínem by měla stát za 14 měsíců

Pěšky Aktuálně
11. 1. 2022 MHMP, Čistou stopou Prahou
vizualizace lávky
vizualizace Štvanické lávky

Praha zahájila výstavbu Štvanické lávky mezi Holešovicemi a Karlínem známou spíše jako HolKa. Pět metrů široká konstrukce z unikátního ultra-vysokopevnostního betonu má vzniknout do jara 2023. Pěším a cyklistům výrazně usnadní přesun mezi oběma břehy řeky a zlepší se i přístup do zeleně na Štvanici.

Výstavba nové bezbariérové spojnice, která zkrátí cestu přes řeku mimo jiné obyvatelům Karlína a Žižkova na jedné straně i lidem z Holešovic na straně druhé, odstartovala oficiálně v úterý 11. ledna. Hotova by měla být za 14 měsíců. Stavbu pro hlavní město provede společnost Skanska, která zvítězila ve výběrovém řízení. Rozpočet je stanoven na 298 milionů korun bez DPH.

„Díky Štvanické lávce dojde k propojení pražských Holešovic a Karlína. Spojení dvou břehů Vltavy obyvatelé těchto čtvrtí potřebovali roky. Dojde také k faktickému propojení pomyslné stezky s tunelem na Vítkově, a tak se i Žižkovákům otevře nová brána do města. Skvělé je, že získáme i nový bezbariérový přístup na ostrov Štvanice, který čeká celková proměna a stane se z něj nový park. Štvanická lávka bude strategická i pro cyklodopravu, protože propojí cyklostezky vedoucí podél řeky na obou březích,” uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Rok 2022 bude rokem nových pražských mostů. Dnes jsme zahájili stavbu Štvanické lávky. Během tří let se nám podařilo zadat projekt, získat veškerá povolení a vysoutěžit zhotovitele. To je v českém administrativním, právním i konkurenčním prostředí obrovský úspěch. Letos začneme stavět i Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5. Čeká nás rok změny. Po našem nástupu jsme nepřebrali jediný velký rozestavěný projekt nebo aspoň připravený ke stavbě. Museli jsme okamžitě začít dávat současnou infrastrukturu do pořádku, aby silnice nebyly samá díra a mosty nepadaly. Mezitím jsme připravovali nové projekty, které promění město. A přesně takové dopravní stavby začínáme stavět. Od oprav se konečně dostáváme k novým stavbám,“ sdělil náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

vizualizace lávky

Délka lávky je 299,4 metru, délka boční rampy na Štvanici je 84 metrů. Stavba sestává z osmi polí, maximální rozpětí pole je 55,4 metru. Založena bude hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Počítá se také se zakládáním v řece Vltavě. Krajní pole na holešovickém břehu je pro případ povodní navrženo jako zdvižné. Nosná konstrukce v hlavním směru bude mít šířku 5 metrů, aby kapacitně vyhověla zvýšenému provozu chodců a cyklistů. Boční rampa je pak navržena v redukované šířce 4 metry. Dočasné propojení mezi oběma městskými částmi zajišťuje od roku 2015 říční přívoz HolKa.

„Nová lávka ve městě je fajn. Těším se, až se po lávce, která spojí Holešovice a Karlín, projdeme. Nadále pracujeme na revitalizaci ostrova Štvanice a také usilovně připravujeme vyhlášení soutěžního dialogu, ze kterého vzejde podoba nového Rohanského parku. Již letos by se na Rohanu mělo začít s hrubými terénními úpravami, které vzniku parku předcházejí. Mám radost, že tato dvě velká rekreační území pro všechny uživatele propojíme právě novou Štvanickou lávkou,“ prohlásil náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„Lávka je navržena z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC – ultra-high performance concrete) s povrchem připomínajícím bílý mramor. Díky aplikaci tohoto materiálu máme možnost zrealizovat unikátní architektonické a inženýrské dílo,“ vysvětlil autor lávky architekt Petr Tej.

„Štvanickou lávku považuji za důležitou dopravní investici města. Není zároveň ojedinělou vlaštovkou, v současné době je a bude zahajována celá řada dalších infrastrukturních staveb v Praze. Vyčlenění financí na tyto životně důležité projekty města je absolutní prioritou pražského rozpočtu nejen letos, ale i v příštích letech. Díky odpovědnému hospodaření města jsme na to připraveni,“ doplnil náměstek pro oblast financí Pavel Vyhnánek.

vizualizace lávky

Stavba lávky si vyžádá některá mimořádná dopravní opatření. Práce budou realizovány v koordinaci s chystanou rekonstrukcí kanalizace na Bubenském nábřeží před Pražskou tržnicí i s následnou obnovou komunikace včetně tramvajové tratě na stejném místě. První omezení automobilové, cyklistické i pěší dopravy je naplánováno už od soboty 15. ledna 2022.

Kvůli vložení kolejových přejezdů pro dočasný jednokolejný provoz pak bude od stejného data do pátku 21. ledna 2022 dočasně přerušen také provoz tramvají v úseku Vltavská–Dělnická.

Současně s výstavbou lávky plánuje hlavní město společně se soukromým investorem připravit navazující projekty na karlínské straně. Konkrétně se bude jednat o vznik parku s veřejnou zelení a také o oživení břehu řeky v rámci projektu Karlínská náplavka.

situační mapka s umístěním lávky