Barrier-free city for all

Pěšky Aktuálně
7. 7. 2016 Lukáš Eršil
Barrier-free city for all

Hlavní město Praha hostilo na konci června dvoudenní jednání pracovní skupiny "Barrier-free city for all" sítě měst Eurocities. V Rezidenci primátorky hl. m. Prahy se setkalo 18 zástupců z 15 evropských měst. Praha na setkání pozvala i zástupce těch, kterých se problematika nejvíce dotýká, a to prostřednictvím organizací zastupující v Praze osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. (SONS), připravila Praha pro účastníky i ukázku realizovaných řešení stavebních a akustických úprav ve veřejném prostoru. Procházka po městě ukázala více či méně viditelná opatření usnadňující samostatný a bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace v MHD a ve významných veřejně přístupných budovách. V této oblasti patří Praha mezi nejvyspělejší města nejen v Evropě.

„Toto setkání, připravené za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravního podniku hlavního města Prahy, Technické správy komunikací hlavního města Prahy a dalších zúčastněných subjektů a za spoluúčasti občanských sdružení, pomáhá hledat nové cesty, jak usnadnit život ve městě lidem se sníženou schopností pohybu a orientace. I díky této podpoře se daří naplňovat platnou legislativu a zpřístupňovat jim veřejný prostor, úřady, komunikace, ale i dopravní prostředky nejen v hlavním městě, a tak umožňovat samostatný a bezpečný pohyb co největší skupině obyvatel,“ řekl František Brašna, vedoucí metodického oddělení SONS ČR.

Na programu jednání byla zejména problematika přístupnosti veřejného prostoru týkající se osob slabozrakých a nevidomých, ale diskuse se vedla i k návrhu nařízení Evropské komise v oblasti přístupnosti European Accesibility Act.

„Praha je bezpochyby jedním z nejpůsobivějších měst, jaké jsem kdy navštívil. Nádherné historické památky, milí občané, dokonalé pohostinství našich hostitelů a dostupnosti veřejného prostoru ukazují, že všechny zúčastněné strany dělají skvělou práci,"uvedl Sašo Rink, ředitel veřejného bytového fondu magistrátu v Lublani.

„Chtěl bych poděkovat Praze za vynikající setkání Pracovní skupiny "Barrier-free city for all". Jsem především ohromen opatřeními zlepšujícími přístupnost veřejných prostranství pro nevidomé, které jsme měli možnost vidět během večerní procházky první den našeho setkání. Mnoho příkladů v historickém centru města ukázalo, jak lze v Pražské památkové rezervaci, která je součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, zavádět požadavky na přístupnost a současně zachovávat historický vzhled Prahy,“ uvedl Gerd Grenner, zástupce Berlína z odboru pro rozvoj měst a životní prostředí.

Další informace najdete na: http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Barrier-free-city-for-all&tpl=home