Bezpečné cesty do školy 2017: Chodit do školy pěšky je normální!

Pěšky Aktuálně
10. 1. 2017 Jarmila Johnová
Bezpečné cesty do školy
Zdroj: Jarmila Johnová

Pražské matky ve spolupráci s hlavním městem Prahou vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) určený všem základním i středním školám na území Prahy s cílem spoluvytvářet lepší cesty pro chodce a motivovat žáky i rodiče k jejich využívání.

Zásadní vliv na bezpečnost chodců má jak uspořádání a vzhled dopravního prostoru, tak i chování účastníků provozu, proto se program BCŠ snaží změnit jak dopravní infrastrukturu v ulicích, tak ovlivnit dopravní návyky školáků. Součástí letošního ročníku BCŠ bude obvyklé mapování cest do školy samotnými žáky, monitoring dopravy v okolí školy, navrhování úprav projektantem a pěší dny. Více na http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-programu/.