Desítky pražských ulic prokoukly díky opraveným chodníkům

Pěšky Aktuálně
31. 1. 2021 TSK
foto jednoho z opravených chodníků
ilustrační foto

Praha nezapomíná ani na podmínky k nejpřirozenějšímu pohybu, kterým je chůze. Technická správa komunikací (TSK) v loňském roce opravila 15 tisíc metrů pražských chodníků a přitom výrazně upravila 156 přechodů pro chodce. Část z nich ze speciálního chodníkového programu. Celková plocha chodníků, která byla upravena, činí 57 tisíc m² a je srovnatelná s rozlohou čtrnácti fotbalových hřišť nebo osmi Václavských náměstí. 

Chodníky se opravují zejména při velkých rekonstrukcích nebo při běžné údržbě, ale i díky speciálnímu programu, jehož cílem je vrátit ulicím původní vzhled a vyměnit povrch z asfaltu na žulovou mozaiku. Chodníky k úpravě se vytipují ve spolupráci s městskou částí, která se později podílí i na financování samotné realizace. V rámci těchto úprav je možné i rozšíření chodníku a prostoru pro zeleň. Výsledky prací z minulých let mohou zhodnotit například rezidenti na Vinohradech, v Bubenči nebo v Holešovicích. 

foto - jeden z opravených chodníků

Bezpečí a pohodlí chodců v metropoli zlepšuje již několik let takzvaný Chodníkový program, nově pod názvem Úpravy chodníkových ploch. Čerpá se především pro lokality v památkové zóně, kde na vzhled ulic klade požadavky i Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy nebo Národní památkový ústav. V loňském roce se díky němu opravilo 1 492 metrů chodníků.

foto - jeden z opravených chodníků

„Vracíme ulicím původní vzhled a měníme povrch z asfaltu na žulovou mozaiku. Na financování Chodníkového programu se podílejí městské části a část jde z rozpočtu hlavního města. Výhodou je především to, že se jedná o investici a může se tak využít nejen na výměnu povrchu chodníku, ale také na úpravu jeho šířky a zkrácení přechodů, což v mnoha nepřehledných místech zvyšuje bezpečnost chodců,“ popisuje výhody investičního programu Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy, a dodává: „Těmito stavebními úpravami, které běžné opravy nedovolují, navíc vzniká prostor pro novou městskou zeleň a výsadbu stromů.“

tabulka s příklady ulic s opravenými chodníky v loňském roce

V uplynulém roce TSK z Chodníkového programu čerpala pro ulice v městských částech Praha 2, 6, 7 a 10. Nový vzhled tak dostaly například ulice Varšavská a Chodská na Vinohradech a po zimní přestávce ve stavební sezoně se budou dokončovat ještě úpravy v Moravské a Vyšehradské. „Naše městská část investuje do Chodníkového programu ze svého rozpočtu každoročně cca 13 milionů korun. Nejinak tomu bude i v roce letošním, protože spravené chodníky a obnova uličních stromořadí patří i přes svou finanční náročnost mezi naše největší priority,“ doplnil Jan Korseska, místostarosta Prahy 2 pro oblast dopravy, financí a investic.

foto - jeden z opravených chodníků

V Praze 6 přispěl program na opravy v Bubenečské, v Praze 7 v Sochařské, Šimáčkově a Dělnické a na desítce v Černomořské. „Loňský rok byl v Praze 7 velice bohatý na úpravy komunikací. Ve spolupráci s TSK a dalšími organizacemi jsme zvyšovali bezpečnost a přívětivost křižovatek, modernizovali světelnou signalizaci, obnovovali i přidávali přechody pro chodce, doplňovali infrastrukturu pro cyklisty a v neposlední řadě také rekonstruovali chodníky. Těším se, že se nových povrchů, a tím pádem i příjemnějších procházek na dalších místech Prahy 7 dočkáme také letos,“ uvedl Ondřej Mirovský, radní MČ Praha 7 pro dopravu. 

Letos TSK nahradí asfaltové chodníky žulovou mozaikou, která lépe zapadá do historického rázu města, v ulicích Na Smetance nebo Americké v Praze 2, v Praze 7 se chystá výměna povrchu ulic Bubenská nebo Nad Štolou.

foto - jeden z opravených chodníkůMimo tento program se nových chodníků dočkají například rezidenti v ulici Koněvova, kde bude pokračovat další část celkové rekonstrukce ulice, nebo v další etapě revitalizace komunikací na obvodu Karlova náměstí. Pokračovat budou také programy BESIP a Praha bez bariér, které výrazně upravují části chodníků, a tím zlepšují bezpečný a snadný pohyb v metropoli. 

tabulka s příklady ulic, kde se budou chodníky opravovat letos