Město zainvestuje podchody v Kbelské ulici

Pěšky Aktuálně
14. 12. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
fotografie kbelské ulice z vlaku, které jede po nadjezdu
Kbelská ulice z vlaku. Ilustrační foto: ŠJů, Wikimedia Commons

Městská rada projednala žádost Správy železnic, státní organizace, o poskytnutí individuální investiční dotace na vybudování dvou podchodů pod železniční tratí Praha Vysočany – Lysá nad Labem u Kbelské ulice. Současně doporučila pražským zastupitelům, aby dotaci ve výši 32 128 173 Kč schválili.

Výstavbu nových podchodů zajistí Správa železnic v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha Vysočany (včetně)“. Současný stav podjezdu pod touto tratí šířkovým uspořádáním neumožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů a město počítalo s řešením tohoto problému v budoucnosti v souvislosti s rekonstrukcí Průmyslového polookruhu.

„Je důležité pracovat na zkapacitnění silnic v Praze ještě předtím, než jim odlehčí Městský okruh. Dnes jsme odsouhlasili dotaci na stavbu dvou podchodů na Kbelské, díky kterým se rozšíří úzké hrdlo Průmyslového polookruhu o jeden jízdní pruh a zároveň bezpečně oddělí pěší a cyklistickou dopravu,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Vzhledem k velmi nebezpečnému stavu pro chodce a cyklisty je žádoucí vybudování dvou podchodů pro chodce a cyklisty po obou stranách podjezdu Kbelské ulice pod železniční tratí v co největší blízkosti tohoto podjezdu. Podchod pouze po jedné straně není dostačující, protože přejít přes Kbelskou ulici na severní straně od podjezdu je prakticky nemožné.

Takto zajištěná stavba podchodů navíc výrazně snižuje investiční náklady, protože nebude třeba platit za potřebné výluky na trati pro tuto stavbu (řádově v desítkách milionů Kč). Správa železnic podchody postaví v době výluk při vlastní rekonstrukci železniční trati a také upraví návazné komunikace včetně osazení veřejného osvětlení ke Kbelské ulici.

Návrh na poskytnutí dotace na stavbu podchodů předloží Adam Scheinherr ke schválení pražskému zastupitelstvu ve čtvrtek 17. prosince.