Mrtvých chodců přibývá, EDWARD to chce změnit

Pěšky Aktuálně
18. 9. 2019 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto andělů z výstavy
foto andělů z výstavy

V loňském roce zemřelo na pražských silnicích 31 osob, z toho bylo 25 chodců, z nichž osm podlehlo vážným zraněním v důsledku srážky s tramvají. Na smrtelné nehody chodců, a nejen na ně, upozornila v pondělí v rámci Evropského týdne mobility akce Evropský den bez úmrtí na silnicích EDWARD. Ten sice připadá až na 26. září, ale právě 16. září v Praze odstartovala Evropská jízda bezpečnosti.

„Se zbytečnými úmrtími chodců v pražských ulicích je potřeba něco dělat, a proto jsem rád, že jsme se připojili k celoevropské osvětové akci EDWARD. Vznikly dvě výstavy, které nám budou připomínat, jak drastické následky může mít nepozornost nebo spěch. Konat se budou také preventivní přednášky na školách mezi budoucími řidiči. Velké díky patří všem partnerům, kteří se rozhodli zapojit,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy.

TIPSPOL A EVROPSKÁ JÍZDA BEZPEČNOSTI

European Day Without a Road Death (EDWARD) organizuje od roku 2016 Evropská síť dopravních policií TISPOL. Cílem projektu je zvýšit povědomí o bezpečnosti silničního provozu a tím co nejvýrazněji snížit počet úmrtí a vážně zraněných na silnicích. Praha se do něho zapojila podruhé, a že si TISPOL pro start propagačního roadtripu akce vybral právě ji, je pro město pocta.

start jízdy

 

Vozidlo zahájilo jízdu v pravé poledne v Zítkových sadech a zamířilo k našim západním hranicím, odkud pokračuje přes Německo do dalších evropských zemí. Cílem Evropské jízdy bezpečnosti je Brusel.

SLIB BEZPEČNOSTI

Na webových stránkách akce projectedward.eu s českou verzí je možné se nejen dozvědět více informací o projektu a akcích, které se k němu vážou, ale každý může navíc jejich prostřednictvím složi tzv. Slib bezpečnosti a dobrovolně se tak zavázat k ohleduplnému a bezpečnému chování v silničním provozu.

foto z akce

VÝSTAVA ANDĚLŮ A BEZPEČNOSTNÍ EXPOZICE

Zítkových sadech v Praze 2 byla instalována unikátní výstava 25 andělů symbolizujících všechny chodce, kteří přišli o život při dopravních nehodách na území Prahy v roce 2018. „Instalace 25 soch symbolizuje to, že se nejedná jen o chladné statistické údaje, ale naopak o 25 zbytečně zmařených životů konkrétních 25 lidí. Akce má i preventivní stránku, neboť velmi názorně poukazuje na typické chyby chodců, ale i řidičů, které mohou vést k nehodám s vážným či dokonce smrtelným zraněním chodců,“ řekl Roman Budský, předseda expertní rady Platformy Vize 0, která je jedním z partnerů akce.

Výstavu doprovází informační expozice o bezpečnosti silničního provozu. Jeden z jejích panelů je věnován problematice střetů tramvaje s chodci, kterých neúprosně přibývá. Proto Dopravní podnik hl. m. Prahy spustil v letošním roce kampaň Neskákej mi pod kola. „Velký problém je nepozornost. Většina lidí na přechodech nesleduje dopravu, ale raději se věnuje mobilnímu telefonu, poslouchá hudbu a nevnímá okolní svět,“ konstatoval Jiří Polomis, krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha. „Chodci by si měli hlavně uvědomit, že brzdná dráha nezatížené tramvaje, která jede 50 kilometrů v hodině, činí zhruba 42 metrů, při zatížené ještě více. Osobní vůz stejnou rychlost ubrzdí na necelých 13 metrech. Navíc řidič tramvaje nemá šanci se jakékoliv překážce vyhnout.“

OHLASY Z ŘAD POLICIE A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

„Každý účastník silničního provozu, ať už v kategorii chodce nebo řidiče motorového či nemotorového vozidla, se musí chovat ohleduplně nejen vůči ostatním účastníkům, ale i vůči sobě samému. Represivní a preventivní činnost Policie ČR nikdy nemůže nahradit vlastní zodpovědnost každého člověka. Respektování pravidel chování a právních norem je přece nedílnou součástí soužití ve společnosti a takto by měli být lidé vychováváni již od malička. Statistika tragických následků dopravních nehod není pouhým přehledem čísel, ale smutným obrázkem zbytečně zmařených lidských životů,” řekl plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

foto z akce - proslov policisty

Do akce EDWARD se zapojila kromě policie i záchranná služba. „Jen za červenec a srpen vyjížděly posádky pražské záchranky k více jak 400 dopravním nehodám. Provoz v metropoli je stále intenzivnější, což klade zvýšené nároky na všechny zúčastněné, od řidičů po chodce, posádky záchranné služby nevyjímaje. Vítáme každou iniciativu, jejímž cílem je posílení bezpečnosti Pražanů a návštěvníků hlavního města v ulicích,“ uvedl Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

BESEDA STUDENTŮ S ODBORNÍKY

Letošní akci podpořili i studenti Střední průmyslové školy dopravní. V centru Prahy vyzývali kolemjdoucí, aby podepsali elektronický Slib bezpečnosti a zvýšili tak podíl vlastní odpovědnosti při dodržování pravidel silničního provozu. 26. září proběhne na Střední průmyslové škole dopravní v Motole beseda, na které vystoupí zástupci záchranných složek a řada dalších odborníků. Účelem panelové diskuse je poskytnout mladým lidem zcela nezkreslenou představu o tom, jaké fatální dopady může mít nepozornost, nevěnování se řízení a podobné nešvary.

Ve stejný den vyvrcholí zapojení 25 evropských zemí do projektu EDWARD.

 

foto andělů z výstavy

 

Fotografie: Policie ČR