Tip: Naučná stezka krajinou, která možná zmizí

Pěšky Aktuálně
4. 5. 2021 Roman Sovák
XXX
Nedaleko železničního viaduktu Žampach by měl stát téměř 800 metrů dlouhý dálniční most… Foto: České dráhy

Malebné okolí Jílového u Prahy láká k vycházkám už celé generace výletníků.  Těm, kteří si přejí cestou rozšířit i své vědomostní obzory, dnes slouží trojice místních naučných stezek. V případě NS Jílovské vyhlídky a NS Jílovské zlaté doly je hned jasné, že poznávání bude spojeno s romantikou a pozitivními zážitky – co ale čekat od třetí NS s názvem Vliv dopravních staveb na krajinu?

Po stránce turistické čekejte nenáročnou procházku o délce zhruba pět kilometrů z Jílového do Luk pod Medníkem. Zlepšení fyzické kondice ale není to, proč stojí za to se po naučné stezce Vliv dopravních staveb na krajinu vydat. To hlavní je, že vede trasou plánované dálnice D3 a že se z informačních panelů dozvíte spoustu informací o této stavbě a jejích dopadech na okolí. A protože budete přímo na místě, bude se vám z toho leccos odehrávat před očima jako film.

  • První zastavení stezky je na okraji Jílového u Prahy u výpadovky na Petrov v místě zvaném Svatováclavské lázně. Panel popisuje historii, která zavedla trasu dálnice do těchto končin. Součástí je mapka vládou prosazované varianty i alternativního řešení občanských iniciativ, které spočívá v modernizaci, zvýšení kapacity a budování obchvatů měst na stávajících komunikacích. 
  • Druhé zastavení je v místech plánovaného exitu (mimoúrovňové křižovatky) nad Jílovým. 
  • Třetí zastavení je na nádherné staré polní cestě vedoucí z Luk pod Medníkem přes Bohuliby až do Petrova. Je věnováno negativnímu vlivu dálnice na ekosystémy a ohrožené druhy živočichů. 
  • Čtvrté zastavení je v místech, kde ve středověku probíhala intenzivní těžba zlata. Středověké doly nejsou zmapovány a občas dochází k nečekaným propadům starých štol – není vyloučeno ani riziko propadu dálnice. 
  • Pátým zastavením je vyvýšený vyhlídkový altán s nádherným pohledem na jižní břeh Sázavy. V altánu je zvětšená mapa ŘSD. 
  • Šesté zastavení, už v Lukách pod Medníkem, je věnováno vlivu dálnice na obyvatelstvo.

mapka se zaznamenanou trasou naučné stezky
Trasa NS Vliv dopravních staveb na krajinu se vine po obou stranách plánované dálnice D3.

A kolik vlastně máte času na to, abyste se po naučné stezce Vliv dopravních staveb na krajinu vydali a ještě u toho nebyli rušeni hlukem aut a kamionů? Zajímavá otázka! Zatímco Andrej Babiš v létě 2019 považoval za reálné zahájit stavbu středočeského úseku D3 v roce 2024, odpůrci dálnice z Alternativy středočeské D3 to v prosinci 2019 odmítli s tím, že do roku 2030 se určitě stavět nezačne: 

výstřižek z Jílovských novin
zdroj: Jílovské noviny, prosinec 2019