Jak chodit s dětmi do školy

Umět se samostatně orientovat v okolí svého domova je nezadatelným právem i povinností každého z nás. Neupírejme je proto ani dětem. Každodenním tréninkem může být pěší cesta do školy – ať už samostatná či v doprovodu rodičů.

Je nepochybné, že dítě, které chodí do školky či školy pravidelně pěšky (nebo jezdí na kole), si osvojuje kompetence, které pak využívá celý život – umí se pohybovat v dopravním provozu, registruje orientační body v terénu, má dobrý odhad vzdálenosti a času. Dítě vozené v autě bývá naopak v nenadálých situacích bezradné.

 

Proto, aby byly cesty našich dětí do školy bezpečné, je třeba dodržovat několik zásad.

1. Nacvičujme společně

Pokud bude dítě chodit do školy samostatně, celou trasu s ním předem projdeme a upozorníme na potenciálně nebezpečná místa.

2. Upozorněme, kde přecházet

Pokud dítě musí během cesty překonat silnici, najdeme společně nejbezpečnější místo na přecházení.

3. Ukažme, jak přecházet

Při přecházení vozovky je třeba se dobře rozhlédnout na obě strany, přecházet spěšně, ale obezřetně.

4. Naučme, že mezi auty se nepřechází

Nikdy nevstupujeme do vozovky mezi zaparkovanými auty.

5. Nespoléhejme jen na sluch

Cyklista se často v porovnání s autem blíží tiše, ale srážka s ním může být fatální – pro obě strany. Proto je vždy třeba se pozorně rozhlédnout a nespoléhat jen na sluch!

6. Věnujme speciální pozornost přecházení po výstupu z MHD

Po výstupu z vozidla MHD před případným přecházením vozovky se vždy ujistíme, že tento vůz nepřekáží ve výhledu na vozovku ani nám, ani přijíždějícím vozidlům.

7. Nepodceňujme vhodné oblečení

Chodec – malý i velký – musí být viditelný. Světlé a pestré oblečení a reflexní prvky mu mohou zachránit život!

 

Bezpečné cesty do školy

Touto problematikou se v Praze zabývá dlouhodobý projekt neziskové organizace Pěšky městem (dříve Pražské matky). Více ZDE.

Oblékněte hada Edu!

V rámci mezinárodní kampaně Traffic Snake Game chodíme do školy pěšky nebo jezdíme na kole! Do soutěže se zapojují základní školy a jejich prostřednictvím i žáci a rodiče. O co konkrétně jde, se dozvíte ZDE.

23. 10. 2021 Roman Sovák