Změňte to a Chodci sobě

Řadu problémů na cestách pociťují všichni Pražané, navíc pro více než třetinu obyvatel hlavního města je z různých důvodů při chůzi překážkou i to, co ostatní lidé jako obtíž nevnímají. Pokud vás trápí konkrétní problém, máte kam se obrátit.

Mezi bariéry patří nejen vysoké obrubníky na přechodech pro chodce či schodiště, ale i nevhodné povrchy a sklony pěších komunikací, zúžené průchody nebo chybějící hmatné a akustické prvky označující nebezpečí a umožňující orientaci v prostoru osobám s handicapem. Kromě toho se na mnoha místech potýkáme s překážkami, které výrazně snižují prostupnost města pro všechny – jedná se zejména o překonávání dopravních liniových staveb, jako jsou dálnice, rychlostní silnice a železniční tratě, dále také absence přechodů pro chodce na logických komunikačních liniích.

ZMĚŇTE TO

Pražský magistrát ve spolupráci s Operátorem ICT vám nabízí možnost reagovat díky aplikaci Zmente.to, která je od roku 2019 pro zaslání podnětů jednodušší a výrazně přehlednější. Navíc je zkrácena doba na vyřizování podnětů, takže na své připomínky dostanete rychleji odpověď.

Připomínky To by mělo pomoci zkrátit dobu které jsou přehledně rozděleny do těchto oblastí:

  • veřejná doprava
  • silnice  chodníky
  • úklid a zeleň
  • osvětlení
  • ostatní
  • hodnocení úřadu

Havarijní situace se řeší okamžitě, v ostatních případech obdržíte odpověď tak rychle, jak je to jenom možné.

Aplikace Zmente.to je dostupná ve verzi pro operační systém Android i iOS, využít můžete také webové stránky

CHODCI SOBĚ

Máte také možnost využít webové stránky Chodci sobě, o které pečuje organizace Pražské matky (ZDE). Vyplňte na nich formulář v sekci „Nový podnět“.

 

5. 10. 2016 Sylva Švihelová