Bez bariér

Běh či skok přes překážky jsou olympijskými disciplínami – většina z nás je však při procházce Prahou provozovat nechce.

Bariérou může být leccos. Schody pro maminku s kočárkem, příliš velký sklon chodníku pro vozíčkáře, nečekaná překážka na trase pro nevidomého či absence důležitých provozních instrukcí v angličtině pro zahraničního návštěvníka. Odstraňování takových a mnoha dalších překážek na našich každodenních cestách Prahou je úkolem na mnoho let – výsledky ale přinášejí výhody všem!

Současný stav

V současné době je bezbariérově přístupných 44 z 61 stanic metra, tedy cca 70 %, a všechny nově budované stanice se staví jako bezbariérově přístupné. Nadále se ve zpřístupňování starších stanic metra pokračuje, budují se výtahy, vodicí prvky pro nevidomé a akustické informační systémy.

V autobusové a tramvajové dopravě se modernizuje vozový park, kdy se nadále pořizují pouze nízkopodlažní vozidla vybavená i vizuálními a akustickými informačními systémy. Tyto vozy taktéž prostorově umožňují přepravu invalidních vozíků, kočárků a v některých případech též jízdních kol.

V rámci rekonstrukce komunikací a tramvajových tratí se upravují zastávky MHD a jejich bezprostřední okolí tak, aby vyhověly nárokům všech uživatelů na bezbariérovost.

S kočárkem po Praze

Chystáte se do Prahy s kočárkem? Klikněte na této stránce vpravo na speciální bod obsahu.

Praha bezbariérová

Informace o projektu Praha bezbariérová si můžete otevřít ZDE.

Osvěta a vzdělávání v oblasti bezbariérové přístupnosti veřejného prostoru

Praha chce být městem pro všechny - bez ohledu na věk, tělesné dispozice či zdravotní stav. Problematika bezbariérové přístupnosti je však poměrně mladá disciplína a její zakotvení v českém právním prostředí trvá pouhých deset let. Čelíme mnoha infrastrukturním dluhům z minulosti a také tomu, že její principy často nejsou srozumitelné ani těm, kteří bezbariérovou Prahu vytváří - projektantům a úředníkům státní správy.

Od roku 2018 nabízí Magistrát hl. m. Prahy odborné školení svým zaměstnancům a rovněž zaměstnancům úřadů městských částí.

Odbornou veřejnost již po tři roky oslovujeme s nabídkou vzdělávacího semináře Den bez bariér, který se koná v rámci Evropského týdne mobility. Vytvořili jsme rovněž materiál ve formě stručného checklistu - na co si dát při posuzování bezbariérového užívání stavby pozor, proč, jaký význam má to či ono opatření pro koncového uživatele veřejného prostoru. 

Nejširší veřejnosti je určen leták Praha bez bariér - co je v našem hlavním městě nového, kde hledat informace a především jakého chování se vyvarovat, abychom sami nevytvářeli bariéry pro ostatní.

 

Komise

Plnění úkolů směřujících k odstraňování různých bariér pohybu ve městě kontroluje Komise Rady hl. města Prahy pro pěší a bezbariérovost. Více informací o komisi najdete na této stránce vpravo jako speciální bod obsahu.