Podpora chůze v mezinárodních souvislostech

Již v roce 1963 vznikla Mezinárodní federace chodců, první nestátní nezisková organizace s akreditací OSN bránící práva těch, kdo se pohybují pěšky. Odborníci obdobně zaměřené platformy Walk21 ustavené na konci milénia v roce 2006 formulovali právně nezávaznou, ale široce respektovanou Mezinárodní chartu chůze.

 

Mezinárodní federace chodců

Rozmach automobilismu a upřednostňování automobilové infrastruktury zejména ve městech na úkor rozumných možností pěší chůze dospěl v hospodářsky vyspělých zemích na konci padesátých a šedesátých let minulého století do situace, kdy v nich začaly vznikat národní skupiny bránící práva chodců. Ty zastřešila v roce 1963 Mezinárodní federace chodců (International Federation of Pedestrians), NNO akreditovaná při Organizaci spojených národů. Kromě propagace chůze se soustředila na odhalování překážek, které jí brání, a hlavně na podporu opatření k zajištění bezpečnosti chodců.

Od poloviny osmdesátých let federace zaměřila svou pozornost více na rozvojové země. Je totiž smutným faktem, že v nich leckdy až divoký rozvoj automobilismu zapříčiňuje neúměrné množství dopravních nehod, jejichž oběťmi jsou chodci. Mezinárodní federace chodců od roku 2000 úzce spolupracuje s organizací Walk21 včetně toho, že o jejích aktivitách informuje na svých webových stránkách, které najdete ZDE.

Walk21

Organizace s plným názvem Walking Forward in the 21st Century se vyprofilovala v debatách odborníků, mezi nimiž sehrál nejvýznamnější roli John Butcher, na sklonku devadesátých let minulého století. Věnuje se problematice chůze a její podpory prakticky ze všech aspektů a pořádá na toto téma každoroční konference (první se uskutečnila v Londýně v roce 2000, a proto tento rok bývá často uváděn jako rok vzniku tohoto uskupení). Na konference přijíždějí stovky účastníků z celého světa od městských úředníků přes akademiky, politiky, podnikatele, představitele nevládních organizací, architekty, urbanisty, ekonomy, sociální a environmentální pracovníky až po lékaře, což z Walk21 činí největší současné hnutí svého druhu v globálním měřítku. Webové stránky organizace naleznete ZDE.

Mezinárodní charta chůze

Myšlenkovou esencí Walk21, programem hnutí a inspirací pro ty, kteří mohou příznivě ovlivnit zlepšení podmínek pro chodce, je Mezinárodní charta chůze (International Charter of Walking). Zahrnuje následujících osm základních strategických oblastí pro nastavení konkrétní politiky, činností a vztahů tak, aby lidé dávali přednost chůzi a byla jim příjemně a bez problémů zajištěna:

  1. Větší mobilita všech skupin
  2. Dobře navržená a udržovaná prostranství
  3. Lepší integrace systémů
  4. Podpora v územním a prostorovém plánování
  5. Bezpečnější silnice
  6. Méně kriminality a strachu z kriminality
  7. Větší podpora veřejné správy
  8. Chůze jako součást životního stylu

 

Mezinárodní charta chůze - vize

 

Znění Mezinárodní charty chůze převzaté z webových stránek Městské části Praha 10, která se k chartě připojila jako první v Česku, najdete v příloze.