Spolupracujeme

V rámci našeho projektu Čistou stopou Prahou spolupracujeme zejména s následujícími organizacemi.

Auto*Mat

je nezisková organizace, jíž leží na srdci především podoba a funkce veřejného prostoru. Tyto jsou spojené s rozvojem města, s dopravou, s podporou komunitního života a vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Webové stránky Auto*Mat najdete zde.

Pražské matky

jsou organizací usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu zejména pro jeho nejzranitelnější účastníky, o podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu a zodpovědnějšího přístupu občanů i veřejné správy v této problematice. Webové stránky Pražských matek najdete zde.

S kočárkem Prahou

je iniciativa, která upozorňuje na těžkosti, které čekají těhotné ženy, rodiče s kočárky a vůbec mladé rodiny s malými dětmi při pohybu Prahou. Webové stránky organizace najdete zde.

 

5. 10. 2016 Sylva Švihelová