Data a statistiky

Naším cílem je podporovat chůzi jako dopravu zejména do práce či škol a vždy, když jde o kratší vzdálenosti.

Zatímco chůze čistě pro zdraví a zážitky formou turistických vycházek či menších městských procházek je všeobecně považována za „normální“, chůze za účelem přemístění z místa na místo (= doprava) toto štěstí nemá a musí o příznivé, ale pokud možno i aktivní přijímání většinou Pražanů teprve bojovat. Přitom i chůze jako doprava je zdravá pro ty, kdo ji praktikují, a navíc nezatěžuje životní prostředí hlukem a zplodinami.

Při propagaci chůze jako dopravy vycházíme z řady důvěryhodných zdrojů, na které zde budeme postupně upozorňovat.

 

16. 2. 2017 Roman Sovák