Semináře a workshopy

Procházíme cyklem vzdělávacích setkání, jejichž cílem je inspirovat a vybavit patřičnými dovednostmi všechny, kdo mají co do činění s dopravou v Praze.

Seminářový blok I. dne 7. 2. 2019 určený zástupcům městských částí Prahy byl zaměřen na plánování osvětové kampaně v tématu čisté mobility.

Seminářový blok II. dne 26. 2. 2019 určený zástupcům městských částí Prahy byl věnován organizaci velké akce pro veřejnost typu Den bez aut nebo Zažít město jinak.

Připomínáme, že v rámci projektu je v průběhu zpracovávání plánů osvětové kampaně a Dne bez aut 2019 městským částem  k dispozici odborná konzultantka Edita Kleckerová (kleckerova.edita@gmail.com).

Seminář o městské logistice realizované pomocí cargokol dne 30. 4. 2019 určen odborné veřejnosti.

Beseda s odborníky a rodiči o podílu osobní automobilové dopravy na znečištění ovzduší ve městě se zvláštním zřetelem na důsledky dovážení dětí autem do škol a školek dne 26. 6. 2019 v základní škole Na Beránku, Praha 12.

 

Níže a v sekci Ke stažení najdete různé příklady dobré praxe:

 

 

 

Kontakt koordinátor: Karolína Klímová (RFD MHMP), karolina.klimova@praha.eu, tel. 236 004 304.