Na elektrokole Prahou

Komentovaná vyjížďka po pražské infrastruktuře pro bezmotorovou dopravu

 

Termín: 11. 10. 2018 9:30 – 12:00; 30. 5. 2019 8:30 - 11:00

Na první projížďku se vypravilo 18 účastníků především z úřadů městských částí Prah, doprovázeli nás i dva kolegové z oddělení dopravního inženýrství Policie ČR.Druhá vyjížďka byla určena spíše úředníkům státní správy - Policie ČR a silničních správních úřadů- a jelo nás také 18. V obou případech byla trasa průběžně komentována do sluchátek pracovníky oddělení rozvoje dopravy z Odboru dopravy MHMP. Byla i příležitost vyměnit si zkušenosti, které se vážou ke konkrétním místům v Praze, stejně jako názory na problematiku infrastruktury pro bezmotorovou dopravu jako takovou.

 

Cyklovyjížďky jsou aktivitou projektu Hlavního města Prahy ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU. Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.