Pěší den na školách

Pěšky Aktuálně
9. 9. 2016 Jarmila Johnová
Waldorfská ZŠ v Jinonicích
Waldorfská ZŠ v Jinonicích - Chodit je fajn, ale musí to být bezpečné! Úprk přes Radlickou, na krátkou zelenou. Foto z archivu Pražských matek

22. září proběhne v ZŠ Tusarova Pěší den, kdy jsou žáci i s rodiči vyzváni, aby urazili alespoň část cesty do školy po svých.

Každý, kdo před školu skutečně dorazí pěšky či na kole, dostane malý dáreček, aby si zapamatoval, že dopravovat se po městě chytře, je fajn. Pěší den organizují ve spolupráci se školou a s podporou Městské části Praha 7 Pražské matky. Této události se zúčastní místostarosta Prahy 7 pan Mirovský, a zahájí tím současně projekt Bezpečné cesty do školy  (BCŠ) Tusarova 2016 - tříměsíční mapování přístupových cest a veřejného prostoru v okolí školy.  Pražské matky pro děti vyrobí i letáčky vysvětlující smysl Evropského týdne mobility a informující o událostech, které během týdne proběhnou.

Do listopadu všichni školáci vyplní dotazníky o tom, jakým způsobem se do školy dopravují a proč. Zároveň označí na mapce, trasy kudy chodí a místa, která jim nevyhovují. Mapky pak skupina žáků pod vedením pedagogů zpracuje do celoškolní mapy i s případnými návrhy na úpravu. Škola tak získá přehled o způsobu dopravy žáků, zjistí, kudy chodí, která místa jim nevyhovují, kde se necítí bezpečně atp. Projektant zadá žákovské skupině i dopravní průzkum v okolí školy a  výsledky mapování odborně vyhodnotí. Školáci  výsledky projektu BCŠ budou prezentovat a předají je zástupcům své městské části. Realizaci projektu BCŠ si podle metodiky Pražských matek u tohoto spolku objednala MČ  Praha 7 s cílem zabezpečit cesty dětí, podpořit školáky v samostatné chůzi či jízdě na kole a zároveň vyřešit stížnosti školy i rodičů na využívání a podobu veřejného prostoru v blízkosti školy.