Ulice Rotenturmstraße se stane sdíleným prostorem

Pěšky Aktuálně
2. 11. 2019 Čistou stopou Prahou
fotografie Rotenturmstraße
foto: www.wien.gv.at

Kultivování náměstí a ulic s rušným automobilovým provozem na příjemná veřejná prostranství, kde se lidé cítí bezpečně a kam se rádi vracejí za odpočinkem i zábavou, je cesta, kterou kráčí většina evropských a světových metropolí. Nedávno jsme přinesli informace o plánech na proměnu Mariánského a Václavského náměstí v Praze, dnes přidáváme zprávu serveru Wien zu Fuß o probíhající přeměně Rotenturmstraße v ne příliš vzdálené Vídni.  

Více než 38 tisíc lidí projde průměrně každý den ulicí Rotenturmstraße. S přestavbou této ulice na sdílený prostor získají chodci brzy dostatek volnosti pro pěší chůzi. Zatímco se museli tisíce chodců dosud dělit o dva úzké chodníky, budou mít ve sdíleném prostoru přednost. Auta a jízdní kola smějí jezdit ve sdíleném prostoru pouze krokem.

Nová Rotenturmstraße přinese: Více místa pro zábavu, procházky i nakupování, nově vypěstované stromy poskytující stín, pítka a další restaurační předzahrádky. Naváděcí značení pro nevidomé a slabozraké usnadní orientaci na Rotenturmstraße lidem s handicapem.

Přestavba Rotenturmstraße začala v červnu 2019. Některá místa byla již rozkopána dříve, neboť se vyměňovala podzemní vedení. V době přestavby budou mít chodci dostatek místa pro chůzi.

vizualizace vídeňské ulice po rekonstrukci
Vizualizace ukazuje, jak bude Rotenturmstraße již brzy vypadat. (c) zoom vp/MA 19. Více informací k přestavbě najdete ZDE

 

ROTENTURMSTRAßE NOVĚ

Ulice Rotenturmstraße je jednou z nejfrekventovanějších ulic v centru Vídně. Spojuje dvě náměstí – Stephansplatz a Schwedenplatz. V budoucnu zde budou mít chodci více místa.

Při přestavbě ulice Rotenturmstraße v 1. obvodu byla zohledněna její poloha v centru města, místo, kde je především v letních dnech velmi horko. Vysazení 16 nových stromů, fontány pro osvěžení a celkové prosvětlení se postarají o to, aby i při vysokých teplotách zůstala Rotenturmstraße příjemným místem. Nejdůležitějším prvkem přestavby je vysazená alej stromů, která se táhne od náměstí Schwedenplatz přes Fleischmarkt až k Lichtensteg.

VÝSLEDKY PLÁNOVÁNÍ

Projednáním budoucí podoby ulice byla pověřena kancelář Büro Katzberger. Prostor celé ulice byl postaven na jednu rovinu. Jasné rozdělení na jednotlivé zóny vneslo do prostoru přehlednost a strukturu. Tak mohl být podél fasád domů vyčleněn 70 centimetrů široký „bistro pruh“ pro stoly, křesla, výkladní výlohy a truhlíky s květinami. Poté dostali k dispozici průběžný minimálně čtyři metry široký koridor chodci.

NOVÁ ULICE ROTENTURMSTRAßE V ČÍSLECH

  • 6 170 m2 místních žulových dlažebních kostek
  • 950 m naváděcího systému pro nevidomé a slabozraké
  • 21 jednoduchých laviček, 2 dvojité a 2 trojité lavičky
  • 16 jerlínů japonských (Styphnolobium japonicum)
  • 2 fontány (Ertlgasse, Fleischmarkt)
  • 2 pítka
  • 52 stojanů pro kola
  • 2 autobusové zastávky
  • 1 orientační mapa (Fleischmarkt)

CO BYLO PŘI PLÁNOVÁNÍ ZOHLEDNĚNO?

Město považovalo za důležité naslouchat v průběhu plánování obyvatelům obvodu. Na dvou diskusních shromážděních na podzim roku 2018 byly sepsány jejich nápady, přání a požadavky, které jsou zahrnuty do projektu. Více zeleně, zklidnění dopravy, odhlučnění, nové uspořádání restauračních předzahrádek, nadále dobrá dostupnost a vyhrazená místa pro nakládku a vykládku zboží jsou některé z nejdůležitějších naléhavých žádostí, které byly zohledněny.

 

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.