V novém školním roce bude u řady škol bezpečněji

Pěšky Aktuálně
30. 8. 2020 Čistou stopou Prahou
foto
Meteorologická, Praha 4

První týden nového školního roku bude pro mnoho dětí náročný. Po dlouhých prázdninách, které si vynutila pandemie covidu-19, budou mít mnoho zážitků a jejich pohyb na přechodech pro chodce a po chodnících může být neopatrný a nebezpečný. Proto je dobře, že děti na desítkách míst v Praze čeká bezpečnější cesta do školy.

„V úterý 1. září půjdou do školy poprvé i prvňáčci, kteří se silničním provozem a s bezpečným chováním na cestě do školy a ze školy nemají žádné zkušenosti. Technická správa komunikací v rámci programu BESIP i letos realizovala řadu stavebních úprav přechodů pro chodce v blízkosti škol, pro bezpečnou cestu dětí do školních lavic,“ uvedl náměstek primátora Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Současně se TSK v posledních měsících ještě více než obvykle zaměřila na kontrolu a obnovu těchto kritických přechodů i dalšího vodorovného dopravního značení, které upozorňuje na pohyb dětí.

Foto
Jeseniova × Koldinova, Praha 3

Během prvních osmi měsíců letošního roku se realizovalo několik desítek stavebních úprav, které zlepšují bezpečnost chodců. Z toho se zhruba desítka ukončených stavebních akcí nachází přímo u škol nebo v jejich okolí.

Příkladem je úprava komunikace u ZŠ v ulici Pod Marjánkou na Praze 6. Práce na stavbě zahrnovaly realizaci zvýšené plochy komunikace mezi dvěma přechody před základní školou, rozšíření chodníku před základní školou, vytvoření parkovacího zálivu pro cca 4 vozidla a přisvětlení obou přechodů pro chodce.

foto
ZŠ Pod Marjánkou

Nových zpomalovací prahů a přechodů se dočkali také školáci na křížení Náměstí Bratří Synků a Sezimovy ulice, ve Wassermanově ulici, na Vídeňské ulici u zastávky U Tří svatých i na dalších místech. Velkými úpravami také prochází okolí základní školy v ulici Nepomucká na Praze 5, kde byly vybudovány nové stavební prahy. TSK na žádost Městské části Praha 3 také v ulici Jeseniova realizovala zvýšení křižovatky v blízkosti mateřské a základní školy s úpravou nároží se zřízením míst pro přecházení.

foto
Vídeňská U Tří Svatých, Praha 4

Před začátkem školního roku TSK v rámci běžné údržby také obnovila dopravní značení u více než padesátky dalších přechodů, včetně nápisů POZOR DĚTI a dalších varovných dopravních značení.

 

Zdroj včetně fotografií: TSK