Ohlédnutí za Evropským týdnem mobility a Dnem bez aut

Čistá mobilita Aktuálně
20. 10. 2020 Roman Sovák
ilustrační fotografie na jedné z akcí letošního ETM

Pojďme si v čase sešněrovaném přísnými omezeními, ale také zkracujících se dnů a nastávajících plískanic slovem i fotografiemi připomenout zářijový Evropský týden mobility a Den bez aut. Podařené akce v hřejivých dnech ukázaly touhu Pražanů po šetrnější dopravě a zdravějším městě!

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY: BEZEMISNÍ DOPRAVA PRO VŠECHNY

ETM proběhl v tradičním termínu 16.22. září a Praha se do něj i letos zapojila bohatým programem plným zajímavých informací o udržitelných způsobech dopravy a kulturních, sportovních i dalších aktivit. V podmínkách koronavirové epidemie bylo nutné přísně dodržovat preventivní opatření, ale na typické skvělé atmosféře se to neprojevilo. Hlavním letošním tématem byla „Bezemisní mobilita pro všechny". Motto Tvůj styl, Tvoje volba („Choose your move!“) vyzvalo k převzetí osobní odpovědnosti... Choďme více pěšky, používejme častěji kolo, dávejme přednost veřejné dopravě před automobily a můžeme rozhýbat město bez aut už teď! 

plakát etm 2020

Z PROGRAMU ETM 2020

ETM odstartoval VE STŘEDU 16. 9. pietním setkáním u Výstavy andělů v rámci projektu ROADPOL SAFETY DAYS (dříve EDWARD, více zde) a Dnem dopravní výchovy pro chodce a cyklisty v Muzeu policie ČR.

POJÍZDNÝ CYKLOSERVIS ZDARMA

foto POJÍZDNÉHO CYKLOSERVISU
Ve středu také poprvé vyrazil do ulic náš pojízdný cykloservis zdarma. Během celého ETM sloužil na různých stanovištích v Praze a návštěvníkům akcí bezplatně poskytoval základní servisní úkony pro bezpečnou a pohodlnou jízdu na kole.

VE ČTVRTEK 17. 9. proběhly oblíbené Snídaně na peróně, tentokrát v Čakovicích, Kbelích, Satalicích a Kyjích, dále Den bez bariérČtení ve vlaku (letos z důvodu preventivních opatření nikoli ve vlaku, ale na hlavním nádraží).

Den bez bariér - foto z akce
Den bez bariér… Praha vychází lidem s handicapem, ale i rodičům s kočárkem a seniorům podle svých možností vstříc. Její program zahrnuje různé aktivity od tipů na procházky bez bariér přes mapu přístupnosti až po grantové programy na odstraňování bariér. Velký cíl představuje dosažení bezbariérové veřejné dopravy.

SOBOTA 19. 9. patřila zejména Dnu bez aut a akci Zažít město jinak (viz dále). V rámci oslav 120. výročí Posázavského Pacifiku a 80 let parníku Vltava se uskutečnily historické jízdy po kolejích i po Vltavě do Davle a zpět.

V NEDĚLI 20. 9. se konala Galasova cyklojízda.

V PONDĚLÍ 21. 9. se uskutečnila konference Chytrá a čistá mobilita doplněná venkovní výstavou.

V ÚTERÝ 22. 9. proběhlo setkání veřejnosti s řadou osobností Autodieta aneb jak na (car)free život  a pracovní seminář Nové šance pro aktivní mobilitu.

foto z akce Autodieta
Další akce týmu Čistou stopou Prahou na ETM 2020... Znamená omezení provozu aut omezení svobody? Vyjadřuje auto společenský status? Obejde se bez něj dokonce i rodina s dětmi? Lejla Abbasová právě potvrzuje, že ano! Reportážní video z Autodiety najdete zde.

VE STŘEDU 23. 9. se konala konference CARGOBIKE.LIVE – Městská logistika s využitím nákladních kol, na které byl zároveň představen pilotní projekt mikrodepa na Florenci pro bezemisní rozvoz zásilek po Praze (více informací na www.depot.bike).

Z DALŠÍCH AKTIVIT

Čistou stopou Prahou, pražský magistrát a městská část Praha 20 spolu se zapojenými základními školami do programu ETM přispěly už s předstihem pilotním projektem Školní ulice, který začal 7. a skončil 25. září (více). V pondělí 14. 9. odstartovala tradiční zářijová výzva soutěže spolku AutoMat s názvem Do práce na kole, která následně probíhala až do 27. 9. Během ETM bylo také ve vybrané dny nejširší veřejnosti otevřeno Muzeum MHD ve Střešovicích. 

foto z akce Cargobike
O přístupu Prahy k šetrné citylogistice a projektu mikrodepa na Florenci promluvil náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

DEN BEZ AUT

Tradiční svátek všech, kteří podporují udržitelnou mobilitu, chtějí se o ní něco více dozvědět a také se dobře bavit, se uskutečnil ve čtyřech pražských lokalitách:

  • PRAHA 3 – ULICE ONDŘÍČKOVA 
  • PRAHA-ÚJEZD – ULICE FORMANSKÁ
  • PRAHA-SUCHDOL – SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ
  • PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY – ULICE DOLNOMĚCHOLUPSKÁ

foto z Dne bez aut v Dolních Měcholupech
Zajímavostí byl předsunutý termín Dne bez aut. Obvykle jím Evropský týden mobility 22. září vrcholí, ale Evropská komise jako pořadatel ETM dává každému zapojenému městu či obci možnost zvolit si vlastní termín. Praha toho využila a Den bez aut zorganizovala již 19. září, kdy byla sobota a velcí i malí si jej mohli užít opravdu naplno. Více informací o Dnu bez aut i sousedských slavnostech Zažít město jinak, které probíhaly na dalších zhruba 80 místech v Praze, najdete zde.

Dnes je již letošní Evropský týden mobility a Den bez aut příjemnou vzpomínkou. Přejme si, abychom epidemii koronaviru i přes aktuální problémy zvládli co nejlépe a obě akce v roce 2021 mohly už proběhnout bez všech restrikcí!

(Pokud se vám následující video neotevře, zkuste použít tento odkaz.)