1. participační workshop

16. září 2021 proběhlo v CAMP setkání nad budoucí Strategií aktivní mobility v Praze. Jeho cílem bylo zjistit, co Prahu v této oblasti trápí a čemu je tedy třeba věnovat největší pozornost.

Workshopu se účastnilo kromě organizátorů (zpracovatelé a zadavatelé) 31 zástupců veřejné správy a městských organizací.

Účastníkům bylo téma představeno prostřednictvím karet, které ilustrují 10 témat souvisejících s aktivní dopravou. Závěry setkání jsou spolu s kartami ke stažení níže.