Analýza stavu bezmotorové dopravy v Praze

V březnu 2021 byla dokončena Analýza stavu bezmotorové dopravy v Praze. Ambicí tohoto podkladového materiálu bylo shromáždit všechny dostupné informace o pěší a cyklistické dopravě na území hl. m. Prahy a v jeho nejbližším okolí. Dokument byl široce připomínkován veřejnou správou v Praze i městskými organizacemi hl. m. Prahy.

Dokument a všechny jeho přílohy jsou ke stažení níže.