Strategie aktivní mobility v Praze

Termínem "aktivní mobilita" se rozumí pěší a cyklistická doprava ve všech svých podobách. Jedná se o nejšetrnější součásti dopravního mixu, které přispívají k udržitelnosti celého městského systému.

Strategie aktivní mobility je detailním rozpracováním Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a bude formulovat zásady i konkrétní opatření, která je nutno pro podporu a rozvoj aktivní dopravy v Praze použít.

Dokument bude k dispozici zhruba v polovině roku 2022.

harmonogram projektu

 

 

 

13. 10. 2021 Karolína Klímová