2. participační workshop

Děkujeme za Vaše znalosti a zkušenosti! Sdíleli jste je s námi 31. 3. 2022 v pražském CAMP.

Strategie aktivní mobility v Praze je dokumentem pro ty, kdo chtějí a mohou v rámci své působnosti podporovat rozvoj aktivní dopravy v hlavním městě. Aby byl adresný, správný a přinesl očekávané výsledky, chceme jej tvořit spolu s Vámi - především městskými částmi Prahy a městskými organizacemi.

Spolu se všemi aktéry v procesu výstavby, politickými zástupci Pražanů, dopravními odborníky a orgány státní správy jsme diskutovali:

1) podobu a nastavení technických standardů pro cyklistickou a pěší infrastrukturu v Praze, které budou po schválení Strategie fungovat jako pomůcka pro zadavatele a projektanty

2) způsob, jak s využitím potenciálu městských částí realizovat ta správná opatření na těch správných místech.

Dokumenty, které s využitím výsledků workshopu tvoříme, jsou zatím ve fázi připomínkování, nemůžeme je veřejně sdílet. Věříme ale, že ve výsledku  přispějí ke zlepšování podmínek pro aktivní mobilitu v Praze.