Školní ulice u ZŠ v Praze - Klánovicích

Máme v Praze další experiment školní ulicí, a to před ZŠ v Praze - Klánovicích!

V období od 16. 5. 2022 do konce školního roku proběhl v ulicích V Soudním a Smržovská před ZŠ Masarykova škola zkušební provoz školní ulice. Bližší detaily zde. Momentálně je konečné řešení upravováno na základě zkušeností z pilotního provozu.

Výsledky vyhodnocení pilotního provozu na webu školy.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Vilgus, tajemnik@praha-klanovice.cz.

 

24. 11. 2022 Karolína Klímová