Školní ulice ZŠ Na Dlouhém lánu

Od 4. dubna 2022 je školní ulice mezi 7:30 a 8:30 ve školní dny bez aut!

V rámci projektu Bezpečné cesty do školy byla navržena, otestována a potvrzena školní ulice před ZŠ Na Dlouhém lánu jako vhodné a efektivní opatření ke zvýšení bezpečnosti a komfortu dětí i rodičů při docházce do školy.

Na konci zkušebního období si školní ulici přálo zachovat 79 % rodičů, kteří zodpověděli evaluační dotazník.

9. 9. 2022 Karolína Klímová