Školní ulice

Tisíce dětí se každé ráno vydávají do školy a každé odpoledne pak míří zpět domů nebo za svými zájmy. Všichni si přejeme, aby jejich cesty byly bezpečné a aby je vždy dovedly k vytčenému cíli.

 

Ulice před základními školami ale bývají před ranním začátkem výuky velmi rušné. Bohužel, větší - a také nebezpečnější - část provozu generují rodiče, kteří své ratolesti přivážejí autem (dle Pěšky městem je to v Praze až 40 % dětí ZŠ). Děti pohybující se v okolí školy jsou tak ve zvýšené míře ohrožovány otáčejícími se či parkujícími automobily, velká koncentrace motorových vozidel měřitelně zhoršuje kvalitu ovzduší v místě. Většině dnešních dětí také chronicky chybí tělesný pohyb - využívání tzv. mamataxi jim bere jednu z mála možností pravidelné fyzické aktivity a přirozeného rozvíjení vlastní zodpovědnosti a samostatnosti.

 

Naproti tomu dítě, které chodí do školky či školy pravidelně pěšky (nebo jezdí na kole či koloběžce), si přirozeně osvojuje kompetence, které pak využívá celý život - umí se pohybovat v dopravním provozu, registruje orientační body v terénu, má dobrý odhad vzdálenosti a času. Samostatnou docházku do školy lze s dětmi nacvičit - čas a energie vložené do nácviku jsou dobrou investicí do budoucnosti. 

 

Školní ulice je nástroj, který činí prostor před školou bezpečnější, a tím pomáhá vytvořit lepší podmínky pro aktivní docházku dětí. již po řadu let se úspěšně uplatňuje v řadě měst (rakouská Vídeň, italské Bolzano a MiIán, města ve Velké Británii, nizozemský Haag, slovenská Bratislava a mnohá další). Od června 2020 mají školní ulici také ve středočeských Říčanech.

 

Školní ulice je úprava provozu, kdy po krátkou dobu (obvykle 30 min) před začátkem, příp. po konci, školního vyučování nesmí do ulice před školou vjíždět motorová vozidla (výjimkou bývají vozidla veřejné hromadné dopravy, vozidla přepravující osoby ZTP nebo dočasně nepohyblivého žáka po úrazu apod.). Prostor tak zůstane klidný a bezpečný pro místní obyvatele i pro všechny, kdo dorazí do školy po svých, na kole, na koloběžce či jinak vlastní silou.

 

Pilotní realizace proběhla v Praze v roce 2020, od té doby nám školní ulice úspěšně přibývají (viz průběžná zpráva o projektu níže ke stažení). Odbor dopravy MHMP projekt metodicky vede, pro všechny zájemce pravidelně aktualizujeme podrobný Manuál implementace školní ulice (aktuální verze 2.2021).

 

Školní ulice se ukázala jako efektivní a dobře realizovatelná cesta ke zklidnění dopravy v okolí škol v podmínkách hl. m. Prahy. Není to však nástroj univerzální - každé místo má svá specifika a optimální řešení je vždy jedinečné!

 

Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Klímová, odd. rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP, karolina.klimova@praha.eu, mob. +420 774 347 262.

logo školní ulice