Pilotní projekt MČ Praha 20

Smyslem pilotního provedení školní ulice bylo ověřit účinnost, identifikovat nástrahy implementace a formulovat postup, jak tento nástroj užívat v prostředí hlavního města Prahy.

V průběhu plnění projektu spolu intenzivně spolupracovaly Městská část Praha 20 a odbory úřadu městské části, zapojené školy a Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Zásadní byl aktivní přístup Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, rovněž vstřícnost Dopravního oddělení Policie ČR. Veškerou možnou podporu během realizace projektu poskytla Technická správa komunikací hl. města Prahy.

Rámcový harmonogram projektu:

Pokud nenajdete odpověď na své otázky zde nebo nepomůže krátké webinářové video o projektu, kontaktujte: