Často kladené otázky

Na otázky, které zaznívají v souvislosti s pilotním projektem školní ulice v MČ Praha 20 - Horní Počernice, odpovídá za tým pilotního projektu Karolína Klímová z oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. města Prahy:

Jak byly vybírány školy pro pilotní realizaci projektu?

Pro představení projektu jsme oslovili ty základní školy v Horních Počernicích, o kterých jsme se domnívali, že ranním dopravním ruchem před školou trpí nejvíc. Do projektu se nakonec přihlásily ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická. Pro úspěšnou realizaci je nezbytné velké zapojení vedení školy – obdivujeme pány ředitele Martina Březinu a Pavla Wilda, že do toho v tomto komplikovaném čase šli.

Ono to před školou není tak hrozné…

Podle průzkumu v ZŠ Stoliňská ve dnech 3. - 4. 9. 2020 bylo do této školy ráno dopraveno autem v průměru 45 % dětí 1. stupně, což představuje více než 100 automobilů přímo před školou. Toto číslo potvrzuje i dopravní sčítání provedené Technickou správou komunikací hl. města Prahy dne 3. 9. 2020. Špatné je, že řidiči si zvykli běžně porušovat pravidla – jezdí ulicemi, kam mají vjezd zakázán, parkují na místech, kde to není dovoleno, běžně zastavují a otáčejí se na přechodech pro chodce. V rámci realizace projektu nabízíme rodinám žáků alternativní způsoby dopravy do školy a také pracujeme na tom, aby byly tyto alternativy co nejbezpečnější – uvolnění ulice před školou od aut je nejvíc viditelné, ale prověřujeme rovněž další potenciálně riziková místa na přístupu do škol. Přitom řešení, i při dopravě autem, může být snadné – zastavit o kousek dál od školy a dítě těch několik minut doprovodit pěšky či je poslat s kamarády nebo samostatně bezpečnou cestou.

Jak si dovolujete rodičům nařizovat, jak mají své děti dopravovat do školy? Rodiny samy vědí nejlépe, proč volí ten nebo jiný způsob dopravy.

Volba způsobu dopravy je na každém z nás. Protože ale ranní automobilová špička v bezprostřední blízkosti školních budov přináší řadu nebezpečí pro okolí, odsunuli jsme parkování a vysazování dětí na místa, kde to nikoho neohrožuje a která jsou k tomu účelu určena. Legální parkovací možnosti jsou popsány v dokumentu DOBRÉ CESTY, který byl pro obě pilotní školy vypracován.

Uzavřením školních ulic se zhoršila situace všude okolo.

Nebezpečí pro docházející děti v ulicích v okolí našich pilotních škol vytvářejí v době ranní špičky před začátkem vyučování právě rodiče dojíždějící autem – pokud jich bude díky realizaci školní ulice méně, zlepší se situace pro všechny. V materiálu DOBRÉ CESTY DO ŠKOLY je mnoho praktických tipů, jak přispět k bezpečnosti v okolí školy – třeba tím, že nebudou porušovány dopravní předpisy. To se totiž běžně děje – např. parkoviště v ulici Libáňská, ulice Šplechnerova a Řešetovská, závěr ulice Chodovická jsou trvale pro motorová vozidla uzavřeny (kromě dopravní obsluhy, kterou ale rodič dovážející dítě do školy NENÍ!) . Dalším příkladem častého dopravního přestupku je parkování v obytných zónách v ulicích Stoliňská a Vršovka mimo vyznačená parkovací místa. Velmi nebezpečné je zastavování a dokonce otáčení vozidla na přechodu pro chodce – smutným příkladem je křižovatka Chodovická x Pavlišovská.

U ZŠ Spojenců je situace také špatná – bude se s tím něco dělat?

Z diskuze na sociálních sítích vyznívá, že ranní dopravní situaci u ZŠ Spojenců rodiče opravdu vnímají jako nebezpečnou. Na základě podnětu jednoho z rodičů bude Odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 provedeno místní šetření k posouzení podmínek na přechodu pro chodce před bránou do školního areálu. Pokud bude ze strany školy zájem, je možno pro začátek zvážit realizaci kampaně na podporu alternativních způsobů dopravy do školy mezi dětmi a jejich rodiči.

U ZŠ Ratibořická je situace také špatná – zejména u konečné zastávky BUS a také u branky do zahrady MŠ Chodovická, kde se auta často otáčejí.

Realizace školní ulice u ZŠ Ratibořická – tedy časově omezené rozšíření stávajícího prostoru bez možnosti vjezdu motorových vozidel – naráží na některé místní problémy. Těmi je především otázka zásobování prodejny Albert, dále přístupnost mateřské školy. Pokud bude po zhodnocení pilotního projektu ze strany školy zájem, je možné zahájit proces implementace školní ulice i zde.

Proč je u FZŠ Chodovická uzavřen jen tak malý kousek ulice? Problém vzniká a vždy vznikal především na přechodu pro chodce, který leží PŘED uzávěrou.

Zklidnění celého okolí školního kampusu Chodovická – Ratibořická se věnuje aktuální dopravní studie, kterou zadala MČ Praha 20. Komplexní řešení bude vyžadovat více, než jen zřízení školní ulice. Využíváme příležitosti pilotního projektu, abychom na problém upozornili širokou veřejnost a třeba trochu přispěli k tomu, že bude ráno ke škole mířit méně aut. Vítáme veškerou podporu od vás všech, kterým tento problém leží na srdci.

Nejhorší je vjezd na parkoviště mezi FZŠ Chodovická a MŠ Chodovická – ráno je tam velký provoz a po chodníku chodí hodně dětí.

Chodníkový přejezd je považován za jednu z nejbezpečnějších forem křížení trasy chodce a automobilu. S množstvím vozidel se ovšem zvyšuje i možné riziko chyby na obou stranách – čím méně rodičů bude vozit děti do školy autem, potažmo využívat parkoviště, tím bezpečnější bude situace pro všechny.

V ulici Vršovka a v části ulice Stoliňská nejsou chodníky – děti tam nejsou v bezpečí.

Tyto ulice jsou trvale v dopravním režimu obytné zóny – to znamená, že v prostoru vozovky se mohou pohybovat a pobývat chodci (např. si tam mohou hrát děti). Za tím účelem by měl být povrch komunikace v jednotné výškové úrovni (to by odpovídalo) a vozidla dodržují maximální rychlost 20 km/hod – což v případě těchto ulic bohužel neodpovídá. Také by zde neměla vozidla stát mimo vyznačená parkovací stání, což rovněž dodržováno není. Suma sumárum – problém nevězí tolik v dopravním řešení jako v chování řidičů – a na to chce projekt školní ulice upozornit.

V ulici Řešetovská nejsou chodníky - děti tam nejsou v bezpečí.

Do ulice Řešetovská (shodně i do ulice Šplechnerova, Slatiňanská a Vršovka) je trvale zakázán vjezd, potažmo průjezd, motorovým vozidlům kromě dopravní obsluhy – tou jsou lidé v místě bydlící, zásobování a služby. Rodič dovážející dítě do školy dopravní obsluhou NENÍ. Kdyby byl tento dopravní režim respektován, Řešetovská by byla velmi klidnou ulicí, kde je možno se pohybovat bez obav po vozovce – tak to ale, díky bezohlednosti některých řidičů, není.

Přecházení u prodejny LIDL na Hartenberské je nebezpečné – co s tím budete dělat?

Jediné skutečně bezpečné místo k překonání vozovky Hartenberská je na světelně řízené křižovatce u benzínové pumpy. K řešení přechodu pro chodce u parkoviště LIDL a možnému zřízení nové přímé pěší vazby od prodejny LIDL k ulici Šplechnerova bylo provedeno místní šetření, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 se této věci věnuje.

Přecházení na křižovatce Božanovská x Mezilesí x Šplechnerova je nebezpečné – co s tím budete dělat?

V rámci realizace pilotního projektu školní ulice byl za vydatného přispění Technické správy komunikací hl. města Prahy vypracován projekt úpravy dopravního značení včetně zpomalovacích prvků na této křižovatce. Od 28. 8. 2020  je tato úprava vyvěšena na úřední desce, po uplynutí 30 dní bude urychleně realizována.

Když spěchám, potřebuji dojet autem co nejblíže ke škole.

Věříme, že dítě školního věku může dojít do školní budovy pěšky – bude-li jeho cesta bezpečná a bude-li to umět. O to první se chceme postarat my – to druhé je na rodičích.

Bojím se, že teď budete chtít zavádět školní ulice všude – ale např. do speciálních škol vozí rodiče děti často zdaleka a děti ani často nemohou chodit samostatně.

Školní ulice je nástroj, který může napomoci vyřešit přetíženost bezprostředního okolí školy automobilovou dopravou spojenou s dovážkou žáků. Rozhodně to není nástroj univerzální – jeho účinnost a podmínky realizace v českých podmínkách ověřujeme tímto pilotním projektem, přičemž možnost uplatnění v konkrétní lokalitě je zcela individuální záležitostí jednotlivých škol. Po vyhodnocení nabídneme naše zkušenosti veřejné správě a vedení škol – jak s tím naloží, už necháme na nich. Naprosto s Vámi souhlasím, že doprava dětí do speciálních škol je v mnohém specifická. Nemusíte se nikterak obávat, že by projekt školních ulic mohl zhoršit podmínky dostupnosti právě ve Vaší škole – myslím si ale, že některé jeho části (např. mapování pěších přístupů do školy) lze s výhodou uplatnit téměř všude.

Někdy to jinak, než autem, nejde.

Ano, někdy to opravdu jinak nejde. Rádi bychom ale pomohli všem, kteří hledají lepší, zdravější a bezpečnější cesty – nejen do školy.

15. 9. 2020 Karolína Klímová