Čistá mobilita pro Prahu

Usilujeme o zvýšení podílu tzv. čisté mobility na celkovém výkonu přepravního systému ve městě - sníží se dopady konvenční motorové dopravy na životní prostředí a část veřejného prostoru, nyní okupovaná auty, se navrátí nám, lidem.

Co se nám podařilo?

Pro podporu našich cílů jsme získali finanční dotaci Státního fondu životního prostředí. Projekt měl dvě hlavní části: osvětovou kampaň veřejnosti v oblasti udržitelné mobility ve městě a aktivizační program pro politické vedení a úředníky městských částí Prahy. V rámci plnění této druhé části projektu jsme společně se zástupci aktivně zapojených městských částí absolvovali:

  • exkurzi na Den bez aut, Brusel, Belgie, 16. -17. 9. 2018
  • společnou cyklovyjížďku po pražské infrastruktuře pro bezmotorovou dopravu Na elektrokole Prahou, 11. 10. 2018
  • Seminářové setkání I. zaměřené na plánování osvětové kampaně v tématu čisté mobility, 7. 2. 2019
  • Seminářové setkání II. zaměřené na organizaci velké akce pro veřejnost typu Zažít město jinak / Den bez aut, 26. 2. 2019
  • V pátek 26. dubna proběhl dopolední seminář pro odbornou veřejnost na téma parkování jízdních kol, kde byly znovu představeny principy a možnosti zřizování nových parkovacích míst pro jízdní kola a koloběžky. Znovu představen byl také proces, jak mohou městské části žádat o instalaci nových stojanů na svém území.
  • V úterý 30. dubna proběhlo setkání zaměřené na sdílení zkušeností s využíváním jízdních kol pro městskou logistiku. V rámci praktické části si mohli účastníci vyzkoušet jízdu na různých typech nákladních kol.
  • Ve středu 26. 6. proběhla v základní škole Na Beránku, Praha 12 beseda s odborníky a rodiči: Jak osobní automobilová doprava přispívá ke znečištění ovzduší ve městě? Jak se podílí na kvalitě vzduchu v okolí škol a školek dovážení dětí autem? (viz další dobrý příklad řešení z kategorie MAMA TAXI).
  • 3 ze zapojených městských částí realizovaly Den bez aut 2019 ve svém obvodu: MČ Praha Újezd (u Průhonic), MČ Praha - Dolní Měcholupy a MČ Praha 19.

Do projektu Čistá mobilita pro Prahu se celkem zapojily tyto městské části: Praha 1, Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha Dolní Měcholupy, Praha Trója a Praha Újezd. Po celou dobu trvání projektu mohly využít odborných konzultací v oblasti udržitelné dopravy a její propagace.

                                                  Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

 

Kontakt na ODO MHMP: Karolína Klímová, karolina.klimova@praha.eu, tel.236 004 304, zde si lze vyžádat kompletní závěrečnou zprávu z projektu vč. datově objemných příloh.

 

Projekt ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Loga Státního fondu, MŽP a Ekomobu