Čistá mobilita pro Prahu

Usilujeme o zvýšení podílu tzv. čisté mobility na celkovém výkonu přepravního systému ve městě - sníží se dopady konvenční motorové dopravy na životní prostředí a část veřejného prostoru, nyní okupovaná auty, se navrátí nám, lidem.

 Jak to ale vypadá teď?  Co s tím?

V rámci plnění projektu jsme společně se zástupci aktivně zapojených městských částí již absolvovali:

  • exkurzi na Den bez aut, Brusel, Belgie, 16. -17. 9. 2018
  • společnou cyklovyjížďku po pražské infrastruktuře pro bezmotorovou dopravu Na elektrokole Prahou, 11. 10. 2018
  • Seminářové setkání I. zaměřené na plánování osvětové kampaně v tématu čisté mobility, 7. 2. 2019
  • Seminářové setkání II. zaměřené na organizaci velké akce pro veřejnost typu Zažít město jinak / Den bez aut, 26. 2. 2019
  • zapojené městské části zvažují a plánují vlastní osvětovou kampaň vč. pořádání Dne bez aut 2019 ve svém obvodu

Po celou dobu trvání projektu, tj. do 31. 10. 2019, mohou všechny městské části Prahy využít odborných konzultací v oblasti udržitelné dopravy a její propagace s Editou Kleckerovou (kleckerova.edita@gmail.com).

K 31.březnu 2019 jsou do projektu zapojeny tyto aktivní městské části: Praha 1, Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha Dolní Měcholupy, Praha Trója a Praha Újezd. K pořádání vlastního Dne bez aut 2019 se chystají: MČ Praha 3 (ulice Ondříčkova), MČ Praha 19 (ulice Žacléřská), MČ Praha Dolní Měcholupy (ulice Dolnoměcholupská), MČ Praha Újezd (budou uzavřeny prakticky všechny příjezdy do MČ). Den bez aut se bude také konat na Mariánském náměstí v Praze 1 a bude uvádět nový dopravní režim v místě.

V pátek 26. dubna proběhl dopolední seminář pro odbornou veřejnost na téma parkování jízdních kol, kde byly znovu představeny principy a možnosti zřizování nových parkovacích míst pro jízdní kola a koloběžky. Znovu představen byl také proces, jak mohou městské části žádat o instalaci nových stojanů na svém území.

V úterý 30. dubna proběhlo setkání zaměřené na sdílení zkušeností s využíváním jízdních kol pro městskou logistiku. V rámci praktické části si mohli účastníci vyzkoušet jízdu na různých typech nákladních kol.

Ve středu 26. 6. proběhla v základní škole Na Beránku, Praha 12 beseda s odborníky a rodiči: Jak osobní automobilová doprava přispívá ke znečištění ovzduší ve městě? Jak se podílí na kvalitě vzduchu v okolí škol a školek dovážení dětí autem? (viz další dobrý příklad řešení z kategorie MAMA TAXI).

NOVINKY!

  • Prezentace k chystanému Dni bez aut 2019 v MČ Praha Újezd (ke stažení níže).
  • Drobná rozvaha k finančním nákladům na uzavření komunikace (ke stažení níže).
  • Spolek Auto*Mat vyhlásil letošní výzvu k zapojení do kampaně Zažít město jinak! (ke stažení níže). Městské části, které se ke kampani přihlásí, nechť uvedou do poznámky, že jsou zapojeny do projektu Čistá mobilita pro Prahu.

 

 

Kontakt na RFD MHMP: Karolína Klímová, karolina.klimova@praha.eu, tel.236 004 304

 

Projekt ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Loga Státního fondu, MŽP a Ekomobu