Parkování jízdních kol

Městská část může žádat HMP o umístění stojanů na strategická místa z hlediska dopravního, rekreačního nebo z hlediska dostupnosti občanského vybavení či běžných služeb. Stojany budou skrze TSK a.s. na náklady HMP umístěny a následně MČ předány do správy a majetku.

V případě, že chcete zamezit nelegálnímu parkování jízdních kol, vytvořte dostatečné množství prostoru pro parkování legální.

TIP 1: Mít přehled

 • Vytvořte si evidenci parkovacích míst na své městské části podobně, jako to udělala Praha 7 více v prezentaci v příloze.
 • Pomocí mohou být data z Geoportálu IPR, mapy Na kole Prahou nebo Prahou na kole. 

Online mapa Praha 7
Online mapa Praha 7

TIP 2: Umožněte parkovat u obvyklých cílů

 • Body zájmu: úřady a instituce, kulturní a sportovní zařízení, vzdělávací a volnočasová zařízení, dopravní uzly a zastávky MHD, služby ...

TIP3: Umístění a provedení je důležité

 • Chtějte stojany ne drátolamy
 • Dávejte stojany na frekventovaná míst, kde probíhá přirozená sociální kontrola
 • Umisťujte stojany v akceptovatelné vzdálenosti od vchodu
 • Myslete na potenciální poptávku (často se projeví až o něco později)
 • Dbejte na bezbariérový přístup

RŮZNÉ TYPY PARKOVACÍ INFRASTRUKTURY

Vyberte tu správnou podle délky parkování - více v článku ZDE

Využít můžete Manuál pro parkování jízdních kol i další informace o parkovací infrastruktuře.

KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ

STOJANY "U"

 • Nerezové městské stojany instaluje TSK a.s. na žádost městské části.
 • Stojan je kotven až 70 cm pod povrch ( pod stojanem by se tedy neměly nacházet garáže, podchody, spodní patra objektů apod.)
 • Minimalizujte možný konflikt s podzemními sítěmi (za bezkonfliktnost ručí MČ svým prohlášením)
 • Rozměry stojanů ( zaparkované kolo přesahuje v podélné ose stojan cca o 1,2 metru na obě strany -> dbejte na to, aby takto parkující kola nepřekážela. Vzdálenost mezi stojany by měla být cca 80 cm tak, aby bylo možné stojan využít k zaparkování kol z obou stran) Rozměry jsou v příloze této stránky - Prováděcí výkresy
 • Při umysťování stojanů dbejte na bezkonfliktní pohyb nevidomých spoluobčanů viz prezentace v příloze
 • Stojany přebírá do správy a majetku městská část.
 • Stojany jsou bezúdržbové. V případě poničení, požádá městská část TSK o výměnu.

 

Stojany U
Nerezové pražské stojany typu "U"

ŽÁDOST:

O umístění stojanů mohou žádat pražské městké části a to přímo na TSK a.s. - michal.svadlenka@tsk-praha.cz

Následovat bude:

Upřesnění lokality. Požádáni budete o zákres umístění stojanů do pohledové fotografie s uvedenými vzdálenostmi od předmětů/staveb v okolí (od rohu budovy, lampy VO apod.) nebo o fotografii, na které bude přesné umístění stojanů na místě sprejem vyznačené. Zákres by měl být tak přesný, aby realizátor stojan správně umístil. Díry pro umístění stojanů se kopou ručně, aby nedošlo k poškození případných sítí, které nebyly nahlášeny.

Dále budete vyzváni k podepsání dokumentů:

 • souhlas, že si MČ přebere stojany do správy a souhlasí s realizací
 • Doložení z dostupných zdrojů, že v místě instalace nevedou inženýrské sítě
 • souhlas, že jde o pozemky ve vlastnictví MČ nebo HMP nebo máte oficiální povolení majitele pozemku.
 • -> Formulář "Prohlášení k instalaci cyklostojanů

pAPÍRENSKÁ zákres stojanů
Situační mapa: ulice Papírenská
Papírenská katastr
Příklad výpisu z katastru ulice Papírenská (zjistí se parcelní číslo a majitel pozemku)
sítě
Příklad doložení sítí a zákresu stojanů v ulici Papírenská

 

STOJANY Z NOVĚ VYSOUTĚŽENÉHO MOBILIÁŘE

Momentálně je na skladě jen několik málo kusů. Pokud budete chtít jejich instalaci, kontaktujte pana Jakuba Klimeše z IPR e: Klimes.J@ipr.praha.eu

Nové stojany IPR
Stojany z nového městského mobiliáře

STOJANOVÁ HNÍZDA (v přípravě)

 • Jde o více kusů U stojanů ve spodní části spojených a mělce ukotvených k zemi.
 • Záměrem je jejich umístění do oblastí před přechody a křižovatky, kde není možné z hlediska zachování rozhledu parkovat automobily.
 • Probíhá testování na Praze 7.
 • Jakmile budou vyjednána všechna potřebná stanoviska, budou na vyžádání taktéž instalována prostřednictvím TSK a.s.
 • Více o testování a rozměrech stojanového hnízda naleznete v příloze této stránky.

Stojanové hnízdo
Testovací umístění stojanového hnízda ve stínu před přechodem.

PROSTOR PRO PARKOVÁNÍ BEZ STOJANU (v přípravě)

 • Prostor pro parkování jídzních kol a koloběžek, které nepotřebují stojan
 • Místo na vozovce nebo chodníku bude označeno horizontálním značením
 • Aktuálně probíhá projednávání, následně bude možné začít vyznačovat

Bezstojanové parkování
PRACOVNÍ VERZE bezstojanové parkování pro jízdní kola na chodníku.

DLOUHODOBÉ A STŘEDNĚDOBÉ

ZASTŘEŠENÉ STOJANY

 • Přístřešek nad stojany U
 • V případě zájmu, zašle městská část oficiální žádost Odboru Dopravy (ODO MHMP)

Přístřešek na kola

B+R KOLÁRNA

 • Vysokokapacitní zabezpečené parkování u dopravních uzlů 
 • Vždy musí být doplněno o veřejně přístupné stání pro kola (přístřešek, stojany...)
 • V případě zájmu, zašle městská část oficiální žádost Odboru Dopravy (ODO MHMP)
 • Více informací se dozvíte ve zkrácené prezentaci, která je v příloze stránky

 

KOLarna
KOLarna - ilustrační umístění