Pro obchodníky

neboli koncept Bike&Shop - Přijeď na kole a nakupuj

Proč budovat zázemí pro cyklisty

Cyklisté mají velký kupní potenciál. Člověk by si řekl, že toho moc nenakoupí, protože nic neuvezou, ale jak již ukazoval graf na úvodní straně, není tomu tak. Cyklista je schopný uvést až 20 kilogramů nákladu s pomocí zadního nosiče naprosto bezproblémově. Podle studie CycleLogistic z roku 2013 je pouze na 6 % všech uskutečněných nákupů potřeba automobil.

Německý průzkum z roku 2011 navíc prokázal, že nemotorizovaní zákazníci sice jednorázově utratí méně, ale zato chodí nakupovat častěji, což v součtu vytváří mnohem vyšší průměrnou týdenní útratu, než je tomu u motoristů (pěší zákazníci 40 €, cyklisté 24 €, motoristé 22 €) . Studie s podobnými závěry jsou známé také z Rakouska i Kodaně. V Rakousku byl navíc vypočítaný také předpoklad, že s každým procentem nárůstu podílu cyklistů se obchodníkovi zvýší obrat o 0,2 %.

Mezitím co u drobných maloobchodníků má vliv na časté návštěvy postupně budovaný vztah prodejce se zákazníkem, u NC je největší výhodou opakovaně přicházejících zákazníků lepší reakce na marketingové akce a aktuální nabídky.

Že nechcete vystavovat své zákazníky nebezpečí a nástrahám, které je čekají při jízdě na kole? Tak to vás možná bude zajímat, že ve skutečnosti umírá více lidí kvůli nedostatku pohybu, než při nehodách na kole (Mobile 2020, 2013). Víte jak je na tom nehodovost cyklistů v Praze? Přečtěte si statistiku nehodovosti ZDE

 

Co potřebují cyklisté

Chcete jako majitel nebo provozovatel obchodu udělat něco pro své nemotorizované zákazníky? Věnujte pozornost následujícím čtyřem oblastem:

DOSTUPNOST

Tak jako je prioritou každého prodejce pohodlný příjezd pro řidiče automobilu, mělo by být stejně myšleno také na řidiče jízdních kol. Spolu s nově vybudovanými nákupními centry (zkráceně NC) často vznikají také příjezdové silnice pro motorová vozidla, stezky pro cyklisty již málokdy.

Zákazníci na kole mnohdy odmítají navštívit dané centrum jen proto, že se neodváží do hustého provozu aut sjíždějících se k parkovišti před obchodem. Z dotazníkového šetření v ČR (2014) vyplývá, že až 35 % českých cyklo-zákazníků považuje přístup po cyklotrase nebo cyklostezce za klíčový. Podobný výsledek dokládá také průzkum vzniklý v rámci vídeňské kampaně Bike&Buy (2013) ve kterém 62 % dotazovaných v letech 2012 a 2013 označilo kvalitní infrastrukturu za rozhodující při volbě mezi autem a jízdním kolem.

 

PARKOVÁNÍ

Co se týče parkování, má cyklista téměř totožné potřeby jako motorista. Zaparkovat rychle, co nejblíže vchodu a být si jist, že až nakoupí, tak své vozidlo v pořádku nalezne tam, kde ho zanechal. Z toho důvodu, by se parkoviště pro cyklisty mělo nacházet co nejblíže hlavního vchodu a být zřetelně označeno. Pro odstavení kol jsou nejvhodnější stojany obráceného U (více v kapitole o parkování ZDE). Pro dlouhodobější parkování (více jak hodina) je dobré zajistit zastřešené, monitorované a ideálně i zabezpečené parkování v podobě kolárny, cykloboxů nebo úschovny jízdních kol.

Stejně důležité jako výběr správného stojanu či boxu je také jeho umístění. Cykloparkoviště by mělo stát stranou hlavních přístupových tras pro pěší. Délka parkování rozhoduje o tom, jakou vzdálenost je cyklista ochoten ujít pěšky od parkovacího místa k cíli své cesty. Pro krátkodobé parkování je uváděna vzdálenost max.5 m,pro střednědlouhé parkování max. 50  metrů a pro dlouhodobé parkování je přijatelná vzdálenost do 100 m.Velmi důležitý je také pocit bezpečí. Parkoviště na odlehlých místech a mimo dohled jsou často místy frekventovaných krádeží a vandalismu.

Graf vzdálenosti parkování
Zdroj: Metodika Cyklistická doprovodná infrastruktura (2010), J. Martinek

 

ZÁZEMÍ

Lidé rádi nakupují tam, kde se cítí dobře. Průměrná doba nakupování v nákupních centrech se podle průzkumu INCOMA 2006 odhaduje na 82 minut. Po tuto dobu je nepříjemné s sebou vláčet všechny věci, které si návštěvníci nechtěli nechat venku na kole (přilbu, brašnu na kolo apod.), proto ocení, když v budově centra existuje možnost úschovy věcí v podobě uzamykatelných skříněk.

V posledních letech vzrostl význam elektrokol, která umožňují jízdu na kole lidem vyššího věku, osobám  se zdravotními problémy, nebo těm, kteří dojíždějí na větší vzdálenosti nebo překonávají velké převýšení. Výdrž baterie se liší u různých typů elektrokol, uvádí se vzdálenost okolo 50 km a 2,5 h jízdy. Pro dobití baterie elektrokola stačí zásuvka 230 V. Nabíječka, kterou se kolo nabíjí, vypadá podobně jako nabíječka u notebooku. Proto spíše než volně přístupnou zásuvku u stojanů na kola doporučujeme uzamykatelné skříňky s přístupem doelektrické zásuvky, kam si zákazník může baterii dát dobíjet.

Zajímavými a vhodnými doplňky, které využijí nejen cyklisté, jsou třeba barel s pitnou vodou a kelímky, nástěnná mapa okolí, informační materiály, převlékací koutek, servisní stojan s pumpičkou, možnost zapůjčit si zámek nebo koupit potřebné náhradní díly či cyklistické doplňky. Bezplatné sociální zařízení v blízkosti skříněk na věci a zároveň nedaleko parkování je také ceněnou službou.

Pokud to vaše možnosti dovolí, poskytujte službu rozvážky zboží domů. Bude se hodit nejen cyklistům, ale i pěším a některým motoristům.

Nebojte se na zajištění servisu spolupracovat s nájemci jednotek a v místě působícími partnery.

 

MARKETING

Pokud centrum investuje peníze a čas do výše popsaných opatření, mělo by je umět také „prodat“. Protože dílčí opatření jsou často přehlédnutelná a mohou být efektivní jedině jako komplexní systém. Základním krokem je informovat zákazníky. K tomu patří viditelné označení služeb, zakomponování stání pro cyklisty do plánků, popis cesty jak se k NC dostat na kole, PR články na webových stránkách a v magazínech.Závěrem je dobré se zamyslet nad polohou obchodu a zvážit jeho interakce s prostředím, ve kterém se nachází. Z polohy často vyplývají další možnosti služeb pro cyklisty, které nabídnou něco vyhledávaného a speciálního, co dané centrum odliší od těch ostatních. Pro NC umístěná na periferiích to může být napojení na cyklistické trasy vedoucí do přírody za město s nabídkou půjčení kol, pro centra u dopravních uzlů to může být zázemí pro Bike&Ride.

 

Více informací naleznete v brožuře určené přímo pro vás, která se jmenuje Nakupování pro všechny (2016) a ve které najdete tipy jak zlepšovat servis nejen pro cyklisty, ale také pro seniory, rodiče s kočárkem nebo hendikepované.

Pokud vás téma zajíma po odbornější stránce, doporučujeme nahlédnout do diplomové práce Bike&Shop z roku 2014.