Pro městské části

Představte si Prahu jako jeden velký organismus,

třeba jako pásovce, který žije jen díky tomu, že jím proudí krev (cyklisté) a to tepnami (páteřní cyklotrasy), žílami a vlásečnicemi (hlavní cyklotrasy) a žilkami (místní cyklotrasy). Celé tělo (území) musí být obslouženo, aby organismus fungoval. Stejně jako pásovcovi musí fungovat i ta nejposlednější část těla, tak samo v Praze musí fungovat každá z městských částí, starat se o své území a udržovat ho bezpečné, prostupné a příjemné.

Praha-Pásovec

Z tohoto důvodu by měla každá z městských částí mít vztyčnou osobu tzv. „CYKLOKOORDINÁTORA“, který se bude starat o rozvoj cyklistické dopravy. V případě menších částí tento člověk může mít na starost samozřejmě i více věcí a třeba to může být i sám starosta. Důležité je, že tento člověk je zároveň komunikační spojkou mezi magistrátem a úřadem městské části. Cyklokoordinátor by měl být expertem na území, které spravuje.

Magistrát svolává dvakrát do roka setkání cyklokoordinátorů MČ.

Poslední setkání proběhlo 5. června 2017 na Praze 14

Další setkání se uskuteční 19. 3. 2018 ve Škodově paláci (201)

Magistrát hl. m. Prahy:

 • Finančně podpoří realizaci infrastrukturních projektů týkajících se hlavních a páteřních cyklotras AX a AXX (Celoměstská síť cyklotras), dálkových mezinárodních tras Euro Velo a Greenway Praha-Vídeň
  • Máte-li nějaký záměr, informujte o tom odbor RFD
  • Vypracujte projekt a skrze Komisi pro cyklistickou dopravu předejte TSK k realizaci
 • Finančně podpoří realizaci stanovišť Bike and Ride na dopravních uzlech
 • Vyhlašuje výzvy na podání požadavků k instalaci stojanů pro kola. Poslední výzva se uskutečnila v červnu 2015, další je plánovaná na červen 2017.

Úkolem městské části je:

 • zajišťovat plošnou prostupnost území (zřizování cykloobousměrek apod.)
 • dbát na bezpečnost pohybu cyklistů a pěších
 • dbát na dobrou orientaci cyklistů
 • starat se o místní cyklotrasy, jejich budování i údržbu
 • komunikovat s veřejností
 • zpracovat generel cyklistické dopravy a akční plán z toho vyplývající
 • brát cyklistickou dopravu jako plnohodnotný mód dopravy městě

Doporučujeme stát se členem Asociace měst pro cyklisty

Spoustu užitečných rad jak na rozvoj cyklistické dopravy naleznete na www.cyklodoprava.cz